• Grote Kerk
  • Lisse
  • Pauluskerk
  • Gereformeerde Kerk
  • Keukenhof

Laatste nieuws

Klare taal

Klare taal

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Om maar eens een open deur in te trappen. Want als rechtgeaarde vrome kerkmensen zult u zich vast wel eens hebben afgevraagd wat een rare club mensen wij christenen met elkaar vormen. Kom je op zondag bij elkaar in de kerk terwijl je buurman in de sportschool zit en dan zingen we met elkaar over goedertierenheid en horen we teksten over zonde en genade. En de dominee doet vreselijk z'n best om daar een aansprekend verhaal van te maken.

Lees verder


Bij de diensten in de Pauluskerk

Bij de diensten in de Pauluskerk

Op zondag 11 februari hoop ik in de morgendienst voor te gaan.

Op zondag 18 februari is er een jeugd/praisedienst met als thema ‘Hoe vast zit jij?’ n.a.v. Jesaja 58.

Lees verder


Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 7 maart

Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 7 maart

Ma. 12 feb:   15.30-16.15 uur Basiscatechese

Lees verder


Van de kerkenraadstafel

Van de kerkenraadstafel

Op 16 januari is de kerkenraad van de Pauluskerk weer bijeen geweest om te vergaderen. En zoals u misschien wel begrijpt, was er veel vergaderstof.

Lees verder


Gezamenlijk gemeenteberaad over de kerkgebouwen

Gezamenlijk gemeenteberaad over de kerkgebouwen

Eén van de markante punten waarover we het in het verenigingsproces met elkaar eens moeten worden is: Welk van de drie kerkgebouwen zal aangehouden worden als onderdak voor de toekomstige Protestantse Gemeenten Lisse en welke twee zullen dus afgestoten worden? Dat heeft u kunnen lezen in een eerdere Drieklank.

Lees verder


PKN-Lisse

PKN-Lisse

Protestantse Gemeente Lisse

Voortgang in het proces naar een

Namens de Hervormde (wijk)kerkenraden en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Lisse coördineert de stuurgroep het proces om tot die ene Protestantse Gemeente Lisse (PGL) te komen. We worden hierin vakkundig begeleid en ondersteund door Hildegard Faber, adviseur namens de landelijke PKN. De stuurgroep komt frequent bij elkaar (veelal twee keer per maand), de kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd hebben al enkele keren gezamenlijk vergaderd over dit 'verenigingsproces', er zijn twee bijeenkomsten (gemeenteberaden) georganiseerd voor de leden van de drie wijken samen*) en ook zijn er inmiddels zeven werkgroepen aan het werk die elk een specifiek onderdeel van het toekomstige beleidsplan in concept schrijven. Deze werkgroepen worden gevormd door leden van de drie wijken (Hervormd West, Hervormd Oost, Gereformeerd) en zij hebben al enkele malen intern hierover vergaderd.

Lees verder


Man, man, man...

Man, man, man...

Natuurlijk, u kent mij ongetwijfeld als de meest open-minded, de meest progressieve, de meest kerkmurenslopende, de meest vredelievendste kerkcolumnist die hier rondloopt. Geen gedachte zo raar of ik juich het toe. Wees creatief in het geloof en verheugt u! Totdat, totdat ik het bericht las waarvan bij mij, ja zelfs bij mij even de sokken afzakten: Mijn Jezus, Onze geliefde Jezus is geen Hij, nee Hij is een Het. Althans, volgens progressieve Zweedse dominees. Althans, zo zeggen de kranten.

Lees verder


Vanuit de stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.

Vanuit de stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.

Op 12 november jl. werd door de twee Hervormde wijkgemeenten en de Gereformeerde kerk een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Kerk georganiseerd. Aansluitend werd in De Proeverij een gemeenteberaad gehouden, waar u geïnformeerd werd over het tot nu toe verlopen proces. Ook heeft u gehoord over de nog te nemen vervolgstappen, waarbij genoemd werd dat er naast een kerkordelijk proces ook een civielrechtelijk proces nodig is.

Lees verder