• Kerkdiensten Hervormde Gemeente

Activiteiten

Ouderenmiddag - PKN
Donderdag, 16 Augustus 2018 om 14:30 uur 

Donderdagmiddag 16 augustus wordt u van harte uitgenodigd voor een gezellige en ontspannen middag in de Klister. Het programma ziet er als volgt uit. We doen enkele rondjes Bingo en gaan ook oud-hollandse liedjes zingen. Een kopje koffie of thee en een hapje en een drankje hoort er natuurlijk ook bij.
Inloop is vanaf 14.00 uur en we beginnen om 14.30 uur. Het gaat door tot 17.00 uur.
We hopen u dan te zien!
Wilt u gehaald en gebracht worden dan kunt u contact opnemen met mw. Ans Pater, tel 415 241 of met dhr. Liebe v.d. Meer, tel. 412 623.