Algemeen nieuws PKN Lisse

​​​​​​​Stand van zaken PGL-fusieproces

​​​​​​​Stand van zaken PGL-fusieproces

Het is inmiddels eind november 2019 en de stuurgroep acht dat een mooi moment om de stand van zaken van het fusieproces voor u op een rijtje te zetten. Hieronder treft u deze aan in de vorm van korte beschrijvingen van diverse relevante en actuele procesonderdelen.

Lees verder


Een goed verhaal – winterwerk 2019-2020

Een goed verhaal – winterwerk 2019-2020

Een goed verhaal – winterwerk 2019-2020
 
Het is belangrijk om regelmatig ‘op verhaal’ te komen, om te onthaasten, elkaar op te zoeken en te ervaren wat de kern van het leven is. Daar is weer volop gelegenheid toe tijdens het winterwerk. Hieronder staat het gehele aanbod georganiseerd door de PKN kerken.

Lees verder


PGL Fusiejournaal #1

PGL Fusiejournaal #1

Om gemeenteleden van de huidige drie Lissese PKN-(wijk)gemeenten meer te betrekken bij het PGL-fusieproces heeft de stuurgroep een eerste fusiejournaal uitgebracht.

Lees verder


Presentatie Kerkgebouwkeuze / Gemeenteberaad

Presentatie Kerkgebouwkeuze / Gemeenteberaad

Zoals u in eerdere communicatie heeft kunnen lezen, heeft de Werkgroep Gebouwen & Vermogen, in opdracht van de Stuurgroep onderzoek gedaan naar de beste keuze voor één kerkgebouw voor de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse (PGL).

Lees verder


Lichte voorkeur voor Grote kerk

Lichte voorkeur voor Grote kerk

Het in opdracht van de stuurgroep door de werkgroep Gebouwen & Vermogen uitgevoerde onderzoek naar de beste keuze voor het kerkgebouw van de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse, heeft een lichte voorkeur opgeleverd voor de Grote Kerk ten opzichte van de Pauluskerk. De Gereformeerde kerk is het minst geschikt van de 3 gebouwen. Tegelijkertijd staat er nog niets vast en zijn veel onderdelen nog onduidelijk.

Lees verder


Van de Kerkenraad

Van de Kerkenraad

Omdat ds. Mark van Pelt aan de Hervormde wijkgemeente Grote kerk voor 60% van zijn werktijd verbonden is, zijn er bij zijn aanstelling afspraken gemaakt wat tot zijn takenpakket behoort. Tevens is ook ds. Annelies Moolenaar voor 20% aan de wijkgemeente Grote Kerk verbonden. Ook met haar zijn afspraken gemaakt omtrent haar takenpakket. Om u als gemeente duidelijkheid te schenken wat u van beide predikanten kan verwachten geven we hierbij het overzicht:

Lees verder


Nieuw! Vacatures binnen onze gemeente

Nieuw! Vacatures binnen onze gemeente

Nieuw op de website: openstaande vacatures van de gemeente.

Bekijk ze op www.pknlisse.nl/vacatures

 

Lees verder


Kinderdienst ‘Samen smaakt naar meer’

Kinderdienst ‘Samen smaakt naar meer’

27 mei 2018 - Grote Kerk te Lisse om 10.00 uur

Kinderdienst ‘Samen smaakt naar meer’ onder leiding van ds. C. Haasnoot.
Met medewerking van kinderkoor groep 7/8 onder leiding van Jeanette Loos.

Lees verder


Even voorstellen: Ds. Mark van Pelt

Even voorstellen: Ds. Mark van Pelt

Graag wil ik mij door middel van dit artikel aan u voorstellen. Komende periode hoop ik voor u als Hervormde Gemeente Lisse, wijk Grote Kerk, uw predikant te zijn. Dat is een aanstelling als interimpredikant. Dat betekent dat ik beroepen ben met een einddatum, te weten tot 31 dec 2020. Tevens vervul ik mijn predikantschap onder u voor 60% van een weektaak.

Ik ben 53 jaar, getrouwd met Karin en samen hebben we vier zonen tussen de 14 en 24 jaar. Karin is docente Spaans op een middelbare school en onze zonen studeren en werken in verschillende sectoren: universiteit, kippenspecialist, opleiding politie en middelbare school. Er is dus gespreksstof genoeg in huis.

Lees verder


PKN-Lisse

PKN-Lisse

Protestantse Gemeente Lisse

Voortgang in het proces naar een

Namens de Hervormde (wijk)kerkenraden en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Lisse coördineert de stuurgroep het proces om tot die ene Protestantse Gemeente Lisse (PGL) te komen. We worden hierin vakkundig begeleid en ondersteund door Hildegard Faber, adviseur namens de landelijke PKN. De stuurgroep komt frequent bij elkaar (veelal twee keer per maand), de kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd hebben al enkele keren gezamenlijk vergaderd over dit 'verenigingsproces', er zijn twee bijeenkomsten (gemeenteberaden) georganiseerd voor de leden van de drie wijken samen*) en ook zijn er inmiddels zeven werkgroepen aan het werk die elk een specifiek onderdeel van het toekomstige beleidsplan in concept schrijven. Deze werkgroepen worden gevormd door leden van de drie wijken (Hervormd West, Hervormd Oost, Gereformeerd) en zij hebben al enkele malen intern hierover vergaderd.

Lees verder


Vanuit de stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.

Vanuit de stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.

Op 12 november jl. werd door de twee Hervormde wijkgemeenten en de Gereformeerde kerk een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Kerk georganiseerd. Aansluitend werd in De Proeverij een gemeenteberaad gehouden, waar u geïnformeerd werd over het tot nu toe verlopen proces. Ook heeft u gehoord over de nog te nemen vervolgstappen, waarbij genoemd werd dat er naast een kerkordelijk proces ook een civielrechtelijk proces nodig is.

Lees verder


Foto's van de Herdertjestocht 2017

Foto's van de Herdertjestocht 2017

De foto's van de Herdertjestocht 2017 staan nu op de website.

Klik hier om naar het fotoalbum te gaan.

Lees verder


Vanuit de Stuurgroep PKN LIsse

Vanuit de Stuurgroep PKN LIsse

Op 22 januari (Hervormde Gemeente) en op 5 februari (Gereformeerde Kerk)2017 zijn er gemeenteberaden geweest om na te denken over de toekomst van PKN Lisse.

Uit deze bijeenkomsten kwam de intentie naar voren om na te gaan denken over één Protestantse Gemeente, zonder wijkgemeenten. De kerkenraden hebben daarop besloten om de stuurgroep de opdracht te geven:

Lees verder


Foto's Startzondag 2017

Foto's Startzondag 2017

De foto's van de startzondag kunt u vinden in het fotoalbum

Lees verder


Comboconcert in de Pauluskerk

Comboconcert in de Pauluskerk

'Laat het feest zijn!'

Laat het feest zijn in de huizen! Zaterdagavond 13 mei geeft het combo van de Pauluskerk een concert 'in eigen huis'. Een ruime selectie van de comboleden treedt op met een afwisselend programma van ontroerende tot opzwepende liederen. De stijlen zijn gevarieerd, van Opwekking tot spirituals, van Nederpop tot Hillsong. Naast luisteren is er natuurlijk volop de mogelijkheid tot meezingen. Kortom, een avond die je niet mag missen. Het concert begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje.

Lees verder


 Bezoekwerk PKN

Bezoekwerk PKN

Koffie-ochtend Bezoekwerk PKN

U bent van harte welkom voor een koffie-ochtend op woensdag 5 april om 9.30 uur in de Klister.

Deze ochtend een interessant onderwerp.

Het zal gaan over China. Dhr. Gerrit van Oosten komt over zijn reis vertellen.

 

Tijdens deze ochtend ligt ook de Paasgroet klaar. We doen een verzoek aan de Contactpersonen om deze op te komen halen en bij hun ouderen te bezorgen. Hartelijk dank alvast.

Lees verder


Oproep Diaconie

Oproep Diaconie

Hofje van Six - Tuinteam

Wij dromen er al van: een mooi aangelegde Hofjestuin waar de nieuwe bewoners van het Hofje van Six kunnen genieten van een kopje koffie of een glaasje wijn op het terras. Op een bankje onder de nieuw aan te planten boom. Met de Hofjespoes op schoot.

Lees verder