Vanuit de Stuurgroep PKN LIsse

Op 22 januari (Hervormde Gemeente) en op 5 februari (Gereformeerde Kerk)2017 zijn er gemeenteberaden geweest om na te denken over de toekomst van PKN Lisse.

Uit deze bijeenkomsten kwam de intentie naar voren om na te gaan denken over één Protestantse Gemeente, zonder wijkgemeenten. De kerkenraden hebben daarop besloten om de stuurgroep de opdracht te geven:

‘Onderzoek de mogelijkheden van samenvoeging van de hervormde wijkgemeenten én de vereniging van de Hervormde Gemeente en Gereformeerde Kerk tot één Protestantse Gemeente Lisse zonder wijkgemeenten, met derhalve één kerkenraad en één kerkgebouw, waarin ruimte is voor diversiteit van geloofsbeleving’.

Dit onderzoek is geen analytisch onderzoek met een eindverslag, wat goedgekeurd moet worden. Dit onderzoek is een ‘zoektocht’ vanuit een gedeeld visioen dat er iets moois uit kan komen met elkaar. Het is een tocht waar we op weg gaan naar het onbekende, net als Abraham op weg gestuurd werd, of het volk Israël op weg ging. Onderweg is het niet altijd makkelijk maar als er vertrouwen is in God en in elkaar, dan kunnen we heel ver komen.

Er kan een moment zijn dat tijdens deze zoektocht duidelijk wordt, dat de weg samen ons niet past, maar daar gaan we niet van uit. We gaan uit van vertrouwen en bouwen daarop.

Tijdens deze zoektocht mogen we van elkaar proeven en leren we elkaar steeds meer kennen. Eén van de eerste stappen in deze ‘proeverij’, is het ontwikkelen van nieuw beleid van de nieuwe gemeente. Gemeenteleden en ambtsdragers zijn hierbij betrokken. De nieuwe gemeente is namelijk geen optelsom van wat er nu is. Met elkaar denken we na over hoe wij in de toekomst onze Protestantse Gemeente vorm willen geven. Er zijn werkgroepen gevormd rondom thema’s: ‘vieren/erediensten’, ‘dienen/diaconaat’, ‘ontmoeten/pastoraat’, ‘leren/vorming en toerusting’, ‘missionair/pr’, ‘jeugd’ en ‘gebouwen‘. In iedere werkgroep zijn gemeenteleden en/of ambtsdragers uit de 2 hervormde wijken en de gereformeerde kerk vertegenwoordigd.

Op 12 november zullen we verder gaan met de ‘proeverij’. Er is een gezamenlijke kerkdienst in de Grote Kerk. Aansluitend aan de kerkdienst bent u/ben jij van harte uitgenodigd om deel te nemen aan een gemeenteberaad. Onze adviseur, Hildegard Faber, zal tijdens dit beraad, informatie geven over het hele proces en kunnen er vragen gesteld worden. Uitwisseling en meedenken staan hierbij centraal. De kerkenraden en de stuurgroep zullen dan vooral luisterend aanwezig zijn.

Dus:

Zondag 12 november
GEZAMENLIJKE KERKDIENST HG EN GK
Aansluitend
GEMEENTEBERAAD