PKN-Lisse

Protestantse Gemeente Lisse

Voortgang in het proces naar een

Namens de Hervormde (wijk)kerkenraden en de kerkenraad van de Gereformeerde Kerk van Lisse coördineert de stuurgroep het proces om tot die ene Protestantse Gemeente Lisse (PGL) te komen. We worden hierin vakkundig begeleid en ondersteund door Hildegard Faber, adviseur namens de landelijke PKN. De stuurgroep komt frequent bij elkaar (veelal twee keer per maand), de kerkenraden van Hervormd en Gereformeerd hebben al enkele keren gezamenlijk vergaderd over dit 'verenigingsproces', er zijn twee bijeenkomsten (gemeenteberaden) georganiseerd voor de leden van de drie wijken samen*) en ook zijn er inmiddels zeven werkgroepen aan het werk die elk een specifiek onderdeel van het toekomstige beleidsplan in concept schrijven. Deze werkgroepen worden gevormd door leden van de drie wijken (Hervormd West, Hervormd Oost, Gereformeerd) en zij hebben al enkele malen intern hierover vergaderd.

Al deze activiteiten moeten ertoe bijdragen dat de leden zo goed mogelijk zijn geïnformeerd over de kansen (voor- en nadelen) die een 'vereniging' van Hervormd en Gereformeerd in Lisse biedt. En het levert draagvlak voor de beslissingen die genomen gaan worden.

 

Naast tal van organisatorische zaken die geregeld moeten worden zijn er ook principiële vragen te beantwoorden. De beantwoording van die vragen vergt breed georganiseerd overleg en daarmee tijd. Het is belangrijk om van elkaar te begrijpen waar verschillen zitten en waarom. Een voorbeeld van een dergelijke principiële vraag is: Hoe beleef je het avondmaal en in welke vorm zou je dat dan graag willen vieren? We weten dat er verschillen bestaan tussen de drie wijken, maar die zijn er ook binnen de wijken. Het is van belang dat we met elkaar voor de toekomst een manier (of verschillende manieren) vinden waarop we tezamen vreugdevol, met respect naar elkaar, het avondmaal blijven vieren.

Een ander aspect waarover we moeten nadenken is hoe we de predikantsformatie voor de toekomstige PGL gaan invullen. Ook hier zijn alternatieven mogelijk die nader onderzoek en afweging vergen. Een zorgvuldige afweging kan er mogelijk toe leiden dat de vacatures in zowel West als Oost tijdelijk worden ingevuld zodat we in de loop van 2019 de meest optimale definitieve formatie voor de toekomstige PGL kunnen kiezen die vooralsnog gepland staat voor 1 januari 2020.

Tevens zijn er heel praktische zaken waarover afspraken gemaakt moeten worden. Een markant praktisch punt waarover we het met elkaar eens moeten worden is: Welk van de drie kerkgebouwen zal aangehouden worden als onderdak voor de toekomstige Protestantse Gemeente Lisse en welke twee zullen dus afgestoten worden? Het vereist een zorgvuldig proces om alle alternatieven tegen elkaar af te wegen. Ook dat kost tijd. Naast deze voorbeelden komen er ongetwijfeld nog andere inhoudelijke en praktische punten op ons pad waarover we grondig met elkaar van gedachten willen wisselen.

 

De stuurgroep probeert bovengenoemde punten komend halfjaar zo veel mogelijk aan de orde te stellen en te bespreken, zodat we die in principe in de tweede helft van 2018 kunnen vaststellen. In 2019 kan het civielrechtelijk proces dan doorlopen en afgerond worden.

 

We juichen het toe dat er enthousiasme binnen de wijken bestaat; enthousiasme waarmee de stuurgroep achter de broek wordt gezeten om vaart te maken met het 'verenigingsproces'. Maar de Stuurgroep is er ook voor verantwoordelijk dat het gehele proces zorgvuldig wordt afgelegd. En zoals eerder aangegeven: Dat kost tijd!

Als stip aan de horizon staat 1 januari 2020. Dat is de datum dat de vereniging officieel een feit zou moeten zijn en dat zou ook de datum moeten zijn waarop de nieuwe organisatie gereed staat en de nieuwe predikantsformatie van start kan gaan.

De stuurgroep doet zijn uiterste best de vaart erin te houden, maar zij realiseert zich dat er nog heel veel moet gebeuren om op de 1e januari 2020 uit de startblokken te komen.

Desalniettemin vragen we u ons met aanmoedigingen te blijven bestoken (mondeling bij een van de stuurgroepleden of per mail via secretaris Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) om de vaart erin te houden.

 

Stuurgroep Protestantse Gemeente Lisse i.w.:

Amy Bongers, Astrid van Leeuwen, Hildegard Faber (adviseur PKN), Arie Breure, Bas Landweer, Benno Kooij (Vz.), Frans Wassenaar en Rick Hul (Secr.)

 

*) Zie op de website http://www.pknlisse.nl, waar een belangrijk deel van de vragen staan die gesteld werden met de antwoorden daarbij (Q&