Even voorstellen: Ds. Mark van Pelt

Graag wil ik mij door middel van dit artikel aan u voorstellen. Komende periode hoop ik voor u als Hervormde Gemeente Lisse, wijk Grote Kerk, uw predikant te zijn. Dat is een aanstelling als interimpredikant. Dat betekent dat ik beroepen ben met een einddatum, te weten tot 31 dec 2020. Tevens vervul ik mijn predikantschap onder u voor 60% van een weektaak.

Ik ben 53 jaar, getrouwd met Karin en samen hebben we vier zonen tussen de 14 en 24 jaar. Karin is docente Spaans op een middelbare school en onze zonen studeren en werken in verschillende sectoren: universiteit, kippenspecialist, opleiding politie en middelbare school. Er is dus gespreksstof genoeg in huis.

Wij wonen in Rotterdam. Daar ben ik als vaste predikant voor 40% werkzaam voor de Hervormde Gemeente Kralingen West. Een stadsgemeente die in de 12 jaar dat ik daar werkzaam ben een sterke verjonging heeft ondergaan. Voor wij in Rotterdam gingen wonen en werken waren we als gezin gedurende 7 jaar uitgezonden naar Peru, waar ik als zendingspredikant de Peruaanse kerk in de Zuidelijke Andes hielp bij het opzetten van een opleiding voor nieuw leiderschap. Samen met een team Peruaanse predikanten rustten we de plaatselijke gemeenten in de regio toe. We hebben er met veel plezier gewoond en geleefd. We hebben oog gekregen voor de verhouding cultuur en Evangelie. Het heeft ons verdiept.

Voor onze uitzending was ik een zestal jaren docent in het middelbaar onderwijs, wat ik combineerde met mijn studie theologie. Daar heb ik veel geleerd hoe met jonge mensen om te gaan. Tevens heb ik geleerd af te stemmen ieders nivo, denk- en leefwereld. Werken in groepen en didactisch aan te sluiten vond ik heerlijk. Ik heb het met veel plezier gedaan.

Vanaf 2011 heb ik diverse verantwoordelijkheden in de kerk en plaatselijke gemeenten vervuld, omdat de gemeente van Kralingen van een volledige predikantsplaats terug moest naar 40% van de werktijd. Zo heb ik enkele jaren parttime op het Landelijk Dienstencentrum gewerkt bij de training van mensen die voor zending uitgezonden zouden worden. Tevens heb ik diverse plaatselijke gemeenten gediend als interimpredikant en hen geholpen bij diverse taken gedurende een vacature.

Bij u in Lisse hoop ik komende periode voor 60% uw predikant te zijn. In samenspraak met de kerkenraad hebben we een takenpakket afgesproken dat afgestemd is op de wensen, plannen en verlangens zoals die er nu bij de kerkenraad zijn. Het is ons voornemen u daar goed over te informeren, zodat u weet wat u kunt verwachten. Waar de spits van mijn werk onder u komt te liggen en op welke gebieden u van mij een bijdrage kunt verwachten. Dat betekent dus ook dat we met u zullen delen waar mijn werk niet komt te liggen en waar u mij niet kunt verwachten. We doen dat juist om elkaars verwachtingen dicht bij de realiteit te houden en teleurstellingen te voorkomen.

Op de kennismakingsbijeenkomst op 21 maart hoop ik samen met de kerkenraad u hier verder over in te lichten. Graag maak ik op die avond met u kennis en hopen we op een goede periode die gezegend zal worden door onze Here Jezus Christus in de kracht van de Heilige Geest. Hij die ons roept is getrouw.

Met vriendelijke groet,

Ds. Mark van Pelt

Ds. Mark van Pelt