Van de Kerkenraad

Omdat ds. Mark van Pelt aan de Hervormde wijkgemeente Grote kerk voor 60% van zijn werktijd verbonden is, zijn er bij zijn aanstelling afspraken gemaakt wat tot zijn takenpakket behoort. Tevens is ook ds. Annelies Moolenaar voor 20% aan de wijkgemeente Grote Kerk verbonden. Ook met haar zijn afspraken gemaakt omtrent haar takenpakket. Om u als gemeente duidelijkheid te schenken wat u van beide predikanten kan verwachten geven we hierbij het overzicht:

Ds. Mark van Pelt :

  • Vervult 21 preekbeurten per kalender jaar
  • Neemt deel aan de kerkenraadsvergaderingen
  • Neemt deel aan de Algemene Kerkenraadsvergaderingen
  • Begeleidt enkele Bijbel- en gespreksgroepen
  • Leidt Bijbelkring 70+
  • Begeleidt de wijkgemeente op diverse manieren in het fusieproces
  • Brengt persoonlijke bezoeken aan gemeenteleden met het oog op de fusie
  • Houdt geregeld contact met PKN collega predikanten te Lisse