Lichte voorkeur voor Grote kerk

Het in opdracht van de stuurgroep door de werkgroep Gebouwen & Vermogen uitgevoerde onderzoek naar de beste keuze voor het kerkgebouw van de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse, heeft een lichte voorkeur opgeleverd voor de Grote Kerk ten opzichte van de Pauluskerk. De Gereformeerde kerk is het minst geschikt van de 3 gebouwen. Tegelijkertijd staat er nog niets vast en zijn veel onderdelen nog onduidelijk. Dat beeld kwam maandag 8 april naar voren bij de presentatie van de onderzoeksresultaten aan de leden van de drie (wijk)kerkenraden en de leden van de diverse werkgroepen die vorig jaar een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het nieuwe PGL-beleidsplan. 
 
De werkgroep heeft ingenieurs- en architectuurbureau Lakerveld uit Noordeloos gevraagd te helpen bij het uitwerken van diverse scenario´s. Hieruit blijkt dat de Pauluskerk en de Grote Kerk elkaar heel weinig ontlopen als het gaat om essentiële eisen als voldoende zitplaatsen (350), groot liturgisch centrum, flexibele inrichting kerkzaal, ontmoetingsruimte voor 50-175 personen etc.. 
 
Beide kerkgebouwen zijn goed onderhouden. De Pauluskerk is technisch makkelijker aan huidige bouweisen aan te passen dan de Grote kerk, maar de laatste heeft betere externe kwaliteiten (o.a. ligging in het dorpscentrum, verschijningsvorm). Ook is de Pauluskerk waarschijnlijk makkelijker te verkopen. Daarentegen is het nog onzeker wanneer en hoe de beide nabijgelegen gebouwen rond de Grote kerk, voormalige Kosterij, de Oude School en De Proeverij, daadwerkelijk beschikbaar komen voor kerkelijke activiteiten. Ook is nog niet bekend of de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Gemeente Lisse akkoord gaan met de beoogde interieuraanpassingen van de Grote kerk.

Financieel gezien zijn beide opties om het even, maar kunnen de bijgebouwen bij de Grote kerk, in het geval van krimp, los van elkaar verkocht worden en dat levert dan meer op.
 
De kerkenraadsleden en de leden van de werkgroepen waren 8 april jl. uitgenodigd om als eerste hun ideeën, gevoelens en bevindingen door te geven. Aan de hand daarvan wordt de presentatie zo mogelijk aangepast en verbeterd. Op 21 mei 2019 wordt deze presentatie gegeven aan de gemeenteleden. Ook zij krijgen alle ruimte om op de plannen te reageren. Omdat de tussenliggende periode vrij lang is, leek het ons goed gemeenteleden nu reeds op hoofdlijnen op de hoogte te brengen van de onderzoeksresultaten en de voortgang van het gebouwkeuzeproces.

Uiteindelijk komt er, na verwerking van alle reacties, een nieuw moment van bezinning en wordt er door de kerkenraden een voorlopige keuze gemaakt. Deze keuze wordt weer aan de gemeenteleden voorgelegd. Vervolgens nemen de kerkenraden, de gemeenteleden gehoord hebbend, een definitief besluit. Gestreefd wordt om dit vlak voor komende zomerperiode te laten plaatsvinden.

Mocht u op dit moment de behoefte voelen om over dit proces te praten dan kunt u altijd terecht bij de leden van de Stuurgroep en de Werkgroep. U wordt uiteraard zoveel mogelijk op de hoogte gehouden van alle verdere ontwikkelingen.
 
Wij hopen op en bidden om een goede voortgang van het verdere verenigingsproces.
 
 
Stuurgroep PGL i.w.