Ambulant predikant per 1 januari 2020

Met vreugde en dankbaarheid laat de kerkenraad weten dat ds. J.P. Kraaijeveld uit Zwijndrecht per 1 januari 2020 is aangesteld als ambulant predikant. Hij verricht gedurende 2020 de predikantstaken zolang er nog geen vaste predikant is benoemd. Mocht in 2020 een vaste predikant aangesteld worden dan blijft hij ondersteuning bieden tot het einde van dit jaar. Ds. Kraaijeveld is in principe 3 dagen à 7 uur beschikbaar voor onze gemeente. De komende weken worden in onderling overleg de taken concreet afgestemd. Ds. Kraaijeveld heeft inmiddels op 5 januari jl. een gezamenlijke dienst bijgewoond en is voorgaan in beide diensten op 12 januari. Menigeen heeft al nader kennis met hem kunnen maken. Het eerste kwartaal dit jaar staat in het teken van kennismaking en ondersteuning in het pastoraat daar ds. Erik Schuddebeurs. Deze laatste is enkele maanden niet aanwezig wegens verplichtingen in het buitenland.

We kijken uit naar een goede tijd met elkaar!