Toch kerkdiensten vanaf zondag 22 maart

Juist nu in deze verwarrende tijd is het een groot gemis om niet samen te kunnen komen in diensten van Woord en gebed. Predikanten en voorzitters van de (wijk)kerkenraden hebben gelukkig een manier gevonden om onze PGL i.w. komende zondagen toch een kerkdienst te bieden, zonder dat daarvoor in een gebouw samengekomen behoeft te worden. Bollenstreek Omroep (BO) is namelijk bereid gevonden om de kerkdiensten (zonder kerkgangers) al op zaterdag op te nemen en deze op zondagmiddag vanaf 12.00 uur op haar televisiekanalen uit te zenden. De kerkdiensten worden in de Pauluskerk opgenomen, vanwege de daar beschikbare audiovisuele middelen.

          De uitzendingen van BO zijn te ontvangen op de volgende Tv-kanalen:

TV Digitaal

Ziggo                                     : kanaal      43
KPN, XS4all en Telfort            : kanaal  1307
XMS, Edutel, Fiber.nl, Stipte  : kanaal  2123
Tele2                                      : kijk in het hoofdmenu onder Lokale R-TV

TV Analoog
Ziggo                                      : kanaal     45

          Audiovisuele beelden van de kerkdiensten kunnen ook tijdonafhankelijk bekeken worden via de websites van BO en YouTube.

          De geluidsopname van de diensten zijn voor iedereen te beluisteren via www.kerkomroep.nl
          De kerktelefoonluisteraars in Rustoord en Eikenhorst via het “kastje” op de kamer.

 
Volgende kerkdiensten
In ieder geval tot 1 juni worden er op advies van het moderamen van de Protestantse Kerk geen 'normale' kerkdiensten gehouden. Tot die tijd nemen we zelf een kerkdienst (zonder kerkgangers) audiovisueel op en zenden we die via alle hierboven vermelde kanalen uit.

We wensen u allen heel veel sterkte toe en ook de kracht van onderlinge solidariteit, meeleven en gebed. Denkend aan hoe Christus verscheen door dichte deuren (Johannes 20 :19) geloven wij dat Hij met ons zal zijn. 

Ds. Annelies Moolenaar, Ds. Erik Schuddebeurs, Ds. Jan Kraaijeveld, Helma Citroen, Frans Wassenaar, Arie Breure en Benno Kooij,------------------------
PS: Hoewel er niet gecollecteerd kan worden willen we u toch gelegenheid geven van uw betrokkenheid blijk te geven.

Collecte voor de Diaconie
  • Doel: Het vakantiebureau    (geeft ouderen een zorgeloze vakantie met alle specifieke hulp die zij nodig hebben)
  • via bankrekening NL84 RABO 0376 5799 94 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Lisse, o.v.v. collecte d.d. <datum 2020>.
  • via de 'Kerkgeld-app'.
Collecte voor het beheer van de Kerken
  • Doel: Kerkbeheer*
  • Bankrekening: NL38 RABO 0336 5177 85 t.n.v. Gereformeerde Kerk Lisse, o.v.v. collecte d.d. <datum> 2020.
      *Omdat voor het beheer van de kerken, in tegenstelling tot de Diaconieën, nog geen gezamenlijke boekhouding wordt gevoerd, is 1/3 van de giften bestemd voor de Gereformeerde en 2/3 voor de Hervormde kerken.