Kinderen op weg naar Pasen

Vanwege coronavirus en sluiting van de basisscholen is er een dagelijkse Henkie Show, met een Bijbelverhaal, poppenshow, video's, creatieve verwerkingen en veel meer. De komende week gaan we met elkaar op reis richting Pasen. Dit zijn de komende vijf verhalen: 
  • Maandag 23 maart:    Bijbelverhaal van de blinde bedelaar Bartimëus 
  • Dinsdag 24 maart:      Bijbelverhaal van de tollenaar Zachëus
  • Woensdag 25 maart:  Bijbelverhaal van Maria die de voeten van Jezus zalft 
  • Donderdag 26 maart: Bijbelverhaal van de intocht in Jeruzalem 
  • Vrijdag 27 maart:        Bijbelverhaal van de voetenwassing
Online programma op zondag
Zondag 29 maart is er een extra groot en uitgebreid programma, waarin we stil staan bij de laatste avond van Jezus met zijn vrienden. Die avond waarin zij Jezus allemaal in de steek laten, Judas Hem verraadt en Petrus Hem verloochent. 

Andere websitetips voor gezinnen met kinderen en jongeren: