Collecten

Doordat de Kerk niet open is en er niet gecollecteerd kan worden vanwege het coronavirus, willen we u gaarne de gelegenheid geven uw gave te storten op de onderstaande rekeningnummers: Alle 1e collectes uw vrije keuze tussen de onderstaande rekeningnummers:
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormde Kerk Lisse)
NL92RABO 0336 565 798 t.n.v. Diaconie/Zending Gereformeerde kerk Lisse
                                                                                                          
Alle 2e collectes uw vrije keuze tussen de onderstaande rekeningnummers:
NL03RABO 037 372 460 8 t.n.v. CvK Lisse (College van Kerkrentmeesters)
NL38RABO 0336 517 785 t.n.v. Gereformeerde Kerk, Lisse.
 
Alle 3e (uitgang)collectes uw vrije keuze tussen de onderstaande rekeningnummers:
NL84RABO 0376 579 994 t.n.v. Diaconie HL, Lisse. (Hervormd Lisse)
NL92RABO 0336 565 798 t.n.v. Diaconie/Zending Gereformeerde kerk Lisse

Zondag 12 april 2020
1e PAASDAG - DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN, HALLELUJA!
1e collecte KIA (Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst),
2e collecte kerkbeheer PGL,
3e collecte is bestemd voor de bloemendienst.
Kia (Kerk In actie). In India worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer buitengesloten te worden.
Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn. Met Pasen collecteren we voor dit werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kinderen een betere toekomst krijgen.
 
Zondag 19 april 2020
1e collecte bestemd voor de Diaconie PGL,
2e collecte kerkbeheer PGL,
3e collecte bestemd voor bezoekwerk PGL (oud HVD).
 
Zondag 26 april 2020
1e collecte stichting verslavingszorg De Brug,
2e collecte kerkbeheer PGL,
3e collecte is bestemd voor de Diaconie.
 
Zondag 3 mei 2020
1e collecte KIA (Traumahulp voor slachtoffers Boko Haram in Nigeria),
2e collecte kerkbeheer PGL,
3e collecte is bestemd voor energiekosten.
Kia (Kerk In actie). In het noordoosten van Nigeria lijdt de bevolking onder het geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram. Ze roven, moorden en branden hele dorpen plat. Plotseling zijn mensen alles kwijt. Joseph vertelt: "Ik kon lang niet meer spreken en dacht alleen aan wraak. Mijn trauma was als een ziekte die mijn hele leven bepaalde."
Nigeriaanse kerken helpen slachtoffers samen huilen, bidden, pijn delen en accepteren. Zo nodig verwijst men door naar psychiaters. Joseph heeft er baat bij: "Ik leer vrijkomen van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn." De helft van uw bijdrage is bestemd voor noodhulp, de andere helft voor structurele vredesopbouw en traumahulp.
 
Zondag 10 mei 2020
1e collecte is bestemd voor het Linda project in Afrika,
2e collecte kerkbeheer PGL,
3e collecte is bestemd voor het PGL jeugdwerk.