Coronamaatregelen versoepeld

Enkele coronamaatregelen betreffende religieuze bijeenkomsten zijn door de regering versoepeld. Zo mogen hierbij vanaf 1 juni 2020 maximaal 30 mensen aanwezig zijn en vanaf 1 juli maximaal 100 mensen. Hierbij gelden strenge voorwaarden en uiteraard moet het wel goed blijven gaan met de reproductiewaarde R van het virus.

Op initiatief van de PGL-stuurgroep wordt nu onderzocht hoe en vanaf wanneer er met deze aantallen op een veilige en verantwoorde wijze kerkdiensten georganiseerd kunnen worden. E.e.a. wordt in een gebruiksplan vastgelegd waarover onze PGL-kerkenraden uiteindelijk beslissen. 
 
Er moet nu nog wel heel wat georganiseerd worden. Zo moet er o.a. een gebruiksplan worden opgesteld en de praktische uitvoering voorbereid. Gelukkig heeft de landelijke PKN-dienstenorganisatie op 13 mei jl. een uitgebreid standaardprotocol naar alle aangesloten kerken gestuurd op basis waarvan we onze eigen protocollen, voor elk kerkgebouw een, professioneel vorm kunnen geven.
 
In ieder geval tot eind juni blijft BO-Tv onze kerkdiensten uitzenden. Deze zijn ook te bekijken via YouTube en te beluisteren via Kerkomroep.nl (website en mobiele app).
 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.