• Kerkdiensten Hervormde Gemeente

Activiteiten

Bijbelquiz - PKN
Woensdag, 31 Oktober 2018 om 20:00 uur 

Op de Reformatiedag, woensdag 31 oktober, biedt de Lissese Raad van Kerken, net als vorig jaar, een verbindende activiteit voor de kerken. Rondom de Bijbel: de bron waar we allemaal uit putten!
Om mee te doen in een team meldt u zich bij ondergetekenden, uw Raad van Kerken-afgevaardigden. Zij proberen een team van vijf personen bij elkaar te vormen in uw kerk/gemeente, of maximaal twee teams, en zij melden deze aan bij de secretaris van de Raad van Kerken Lisse.
De voorgangers en dominees doen, in tegenstelling tot vorig jaar, niet mee in het team van hun kerk, maar kunnen individueel tot de hoogste score zien te komen.
Voor individuele deelname hoeft u zich niet op te geven. Iedereen die komt kan meedoen!
De Quiz wordt gehouden op woensdag 31 oktober, 's avonds om 20.00 u in de Proeverij (Bondstraat) (inloop vanaf 19.30). De avond wordt geleid door ds. Annelies Moolenaar en de presentatoren zijn Eric Citroen en Jeanette Loos.
De toegang is gratis. Er wordt gecollecteerd voor een nog nader te bepalen goed doel dat met Bijbelverspreiding te maken heeft.
Lies van der Heiden en Tanny van der Spek (Pauluskerk), Cees van der Tang en Geertje Reijerkerk (Grote Kerk) en Annelies Moolenaar en Liebe van der Meer (Gereformeerde Kerk).