Bezoekwerk PKN

De contactpersonen zijn:
Agnes Voogt,
Amy Bongers,
Connie Alkema,
Janny Voorbach,
Liebe van der Meer,
Margreet Kralt,
Margriet van 't Hoff,
Marijke van Iperen,
Nonny van Katwijk,
Ria Enter,
Siete Scholten,
Tineke van der Meulen,
Gerrit van der Velde,
Wim Vermeij