• Nieuws Hervormde Gemeente

Nieuws wijk oost

Bij de diensten in de Pauluskerk

Bij de diensten in de Pauluskerk

Op zondag 24 juni hoopt ds. J.J. Esveld uit Amersfoort voor te gaan.

Lees verder


Van de kerkenraadstafel

Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 29 mei hebben we weer als kerkenraad vergaderd. We hebben gesproken over de voortgang van de zoektocht naar een nieuwe dominee voor de Pauluskerk.

Lees verder


Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 6 juli

Kerkelijke Agenda Pauluskerk t/m 6 juli

Vr. 22 juni     20.00 Follow me next - eigen avond

Di. 26 juni     20.00 Vergadering Grote Kerkenraad Pauluskerk

Lees verder


Pastoraat in vacaturetijd

Pastoraat in vacaturetijd

Bij het schrijven van een stukje over pastoraat in vacaturetijd, willen we graag met u, jou iets delen over de inhoud en betekenis van het pastoraat:

1. Omzien naar elkaar als opdracht
Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.

Lees verder


Reserveren Pauluskerk

Reserveren Pauluskerk

Het winterwerk is weer gestart. Denkt u er aan uw bijeenkomst te melden zodat uw ruimte inderdaad beschikbaar is en verwarmd……

Lees verder


Activiteiten Winterwerk

Activiteiten Winterwerk

Ook dit jaar vinden in de Pauluskerk de nodige activiteiten plaats voor de vorming en toerusting voor alle generaties.
Tot welke gemeente (de Grote Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Pauluskerk) je ook behoort, je bent welkom om daar aan te sluiten waar je interesse naar uitgaat.

Lees verder


Gebed – Zegen – Ziekenzalving

Gebed – Zegen – Ziekenzalving

In de eredienst, tijdens huisbezoeken maar ook bij kringwerk, hebben inmiddels veel gemeenteleden – zowel ouderen als jongeren – kennisgemaakt met

Lees verder