• Nieuws Hervormde Gemeente

Nieuws wijk oost

Bij de diensten in de Pauluskerk

Bij de diensten in de Pauluskerk

 

Op zondag 5 januari is de gezamenlijke startdienst. Ds. A. Moolenaar en ds. E.R.V. Schuddebeurs zullen hierin voorgaan.

Lees verder


Kerkelijke Agenda Pauluskerk

Kerkelijke Agenda Pauluskerk

Ma. 6 januari     15.30-16.15 uur Basiscatechese in de Pauluskerk

Lees verder


Van de kerkenraadstafel

Van de kerkenraadstafel

Op 19 november heeft de kerkenraad van de Pauluskerk vergaderd.

Lees verder


Reserveren Pauluskerk

Reserveren Pauluskerk

Het winterwerk is weer gestart. Denkt u er aan uw bijeenkomst te melden zodat uw ruimte inderdaad beschikbaar is en verwarmd……

Lees verder


Pastoraat in vacaturetijd

Pastoraat in vacaturetijd

Bij het schrijven van een stukje over pastoraat in vacaturetijd, willen we graag met u, jou iets delen over de inhoud en betekenis van het pastoraat:

1. Omzien naar elkaar als opdracht
Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.

Lees verder