• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Op 18 juni heeft de kerkenraad van de Pauluskerk weer vergaderd. Een behoorlijk aantal kerkenraadsleden was niet aanwezig vanwege vakantie en nu ik dit zit te typen ben ik ook al een beetje in de vakantiestemming met het prachtige weer van de afgelopen week (soms wat té heet).

Zo hebben we afgelopen weekend weer een stralend kampeerweekend op camping Spijkerboor achter de rug. Wat was het weer heerlijk, zo dichtbij en toch echt weg. Ook was het fijn dat er weer een heel aantal mensen speciaal voor de barbecue op zaterdag, maar ook voor de kerkdienst op zondagmorgen, naar de camping zijn gekomen. Het blijft heel speciaal, een openluchtdienst met je eigen gemeente, PKN Lisse op locatie. Met dank aan ds. Schuddebeurs en Tanja v.d. Zwart voor hun voorbereidingen aan de dienst. Ook willen wij Elske en Menno Rietkerk heel hartelijk bedanken, die het grootste deel van de organisatie van het kampeerweekend op zich hebben genomen! En danken wij alle anderen die op wat voor manier hun steentje hebben bijgedragen om dit weekend weer een succes te laten worden.

We hebben in de vergadering van 18 juni teruggeblikt op de kinderdienst met Matthijs Vlaardingerbroek op 16 juni. Hij was aangekondigd als ‘poppenspeler’, maar bleek veel meer te zijn dan dat! Hij was erg grappig en had flink wat goocheltrucs in zijn programma waar ook de volwassenen met verbazing naar zaten te kijken. Het was dus zeker niet alleen leuk voor de kinderen, maar ook voor de andere gemeenteleden. Het thema was ‘talent’ en hij vertelde op een bijzondere manier het verhaal over de verlamde man die door zijn vrienden door het dak bij Jezus werd gebracht (Marcus 2:1-5).
Op 7 juli is de brugdienst in de Pauluskerk waarin ds. Schuddebeurs voorgaat. Als u dit leest, heeft deze al plaatsgevonden en hebben acht kinderen, te weten Thijs Rietkerk, Rosalie Eveleens, Rik van Hoven, Isa Hazelaar, Lars Hoogeveen, Jasmine Hoeke, Esmee Hoeke en Yannick van Stein, de stap gezet van de kindernevendienst naar het bijwonen van de gehele eredienst.
Op 14 juli is er wederom een feestelijke dienst: de uitzwaaidienst voor de jongeren die naar Oeganda gaan om daar hun handen uit de mouwen te steken. Op 19 juli vertrekken zij. Wij wensen de jongeren en hun reisleiding veel succes bij het werken aan de bouw van een school in Bukulula.
Vanuit de Raad van Kerken wordt er op 6 november weer een bijbelquiz gehouden in ‘De Proeverij’. Mocht je je willen opgeven om mee te doen, houd dan de berichtgeving hierover in de gaten! Nadere informatie volgt.

Ook de voortgang van het fusieproces naar een PGL is natuurlijk aan de orde geweest in de vergadering. Er zijn nogal wat brieven binnengekomen bij de stuurgroep waar kritisch naar gekeken wordt. Gevolg hiervan is dat er nader onderzoek gedaan moet worden. Hiervoor is tijd nodig, waardoor beslissingsdata opschuiven. Maar belangrijk is dat er een weloverwogen besluit wordt genomen in de keuze van de kerk. U wordt vanuit de stuurgroep op de hoogte gehouden wanneer een volgend gemeenteberaad zal plaatsvinden. 
Ik wens u allen een hele fijne zomer!

Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)