• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Op 14 januari heeft de kerkenraad van de Pauluskerk vergaderd.

We hebben uitgebreid gesproken over de PGL in wording. 2020 komt steeds dichter bij, dus er moet veel besloten worden en er zijn genoeg punten waar over nagedacht moet worden. Koos den Butter heeft vanuit de stuurgroep een update gegeven en we hebben o.a. gekeken naar het aangepaste beleidsplan. Verder is o.a. de profielschets voor een nieuwe dominee bekeken. Bas Landweer, die ook namens de Pauluskerk in de stuurgroep zit, zal, door zijn verhuizing naar Gouda, binnenkort stoppen met zijn werkzaamheden voor de stuurgroep. We zijn heel blij u te mogen melden dat onze voorzitter, Helma Citroen, bereid is om, naast haar overige drukke werkzaamheden, ook deze taak van Bas over te nemen en naast Koos zitting te nemen in de stuurgroep namens de Pauluskerk.
Door het vertrek van Bas, vertrekt ook weer een helpende hand voor wat betreft de schoonmaakploeg. We merken dat steeds minder mensen er met elkaar voor zorgen dat de kerk schoongehouden wordt. Dit hoeft volgens ons niet zo te zijn. Dus: wilt u wat doen voor de kerk, wat niet zo heel veel tijd in beslag neemt en zeker niet te ingewikkeld is (!): geef u op voor de schoonmaakploeg. Vele handen maken licht werk!
We hebben verder alle kerstactiviteiten geƫvalueerd. Er was behoorlijk wat georganiseerd, dus genoeg om over te praten. De kerstbomen (mooi, echt en groot, maar de boom in de kerkzaal stond iets te dicht op het kansel, waardoor de beamer niet overal meer te zien was), de kerst sing-in met het combo, de herdertjestocht, de adventslunch en de kerstdiensten. Hier en daar hadden we nog wat punten van aandacht, maar we kijken terug op een zeer fijne, vreugdevolle kersttijd, vol gemeenschapszin. Verder werden de kerstattenties die vanuit de diaconie zijn rondgebracht dankbaar ontvangen.
U heeft het misschien al gelezen in de Paulusbrief, maar het kampeerweekend zal dit jaar plaatsvinden in het weekend van 28, 29 en 30 juni, wederom op camping Spijkerboor in Warmond. Verder info volgt tezijnertijd.
 
Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)