• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Dinsdag 29 mei hebben we weer als kerkenraad vergaderd. We hebben gesproken over de voortgang van de zoektocht naar een nieuwe dominee voor de Pauluskerk.

Zoals al eerder in de Paulusbrief vermeld, staat de vacature voor een tijdelijke predikant in de Pauluskerk inmiddels op de landelijke website van de PKN en is deze ook geplaatst in het maandblad 'woord&weg'. De reactietermijn is, als deze Drieklank uitkomt, inmiddels gesloten.

Verder hebben we het ook gehad over de startdienst. Er zijn gelukkig ook weer gemeenteleden in de Pauluskerk bereid gevonden deze gezamenlijke startdienst op 9 september (in de Paulusbrief heb ik een andere datum genoemd die niet juist was!) mede te organiseren. Voor de Pauluskerk zullen dit zijn: Eric Citroen, Karin Kooij en Jinte Cheung.
Verder kunnen we u ook de komst van 3 nieuwe ambtsdragers aankondigen. Jinte Cheung is benoemd in het ambt van diaken, Margreet den Butter-Segers is benoemd in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en Koos den Butter is benoemd in het ambt van ouderling met bijzondere opdracht. Deze opdracht zal zijn dat hij de plaats van dhr. Bas Landweer zal overnemen in de stuurgroep en zich dus hoofdzakelijk zal bezighouden met het proces naar de mogelijkheden voor een Protestante Gemeente Lisse in 2020.
De bevestigingsdienst zal plaatsvinden op zondag 23 september in de Pauluskerk. In deze dienst zullen we ook afscheid nemen van een aantal ambtsdragers, te weten: diakenen Aat de Frel, Andr├ę Schaap en Marieke Guldemond en ouderling Bas Landweer. Maar ook zal deze dienst een viertal ambtsdragers herbevestigd worden, te weten: ouderlingen Lenie de Bruin, Lies van der Heiden en Dini Zonneveld en ouderling-kerkrentmeester Wim Buitenhuis.

Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)