• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Op 17 september heeft de kerkenraad van de Pauluskerk weer voor het eerst vergaderd na de zomervakantie.

Iedereen is uitgerust en klaar voor een nieuw winterseizoen, waarin veel gaat gebeuren!
In de Paulusbrief heeft u waarschijnlijk gelezen (of elders gehoord) hoe het de beroepingscommissie is vergaan de afgelopen tijd. Helaas heeft het (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid, namelijk het beroepen van een dominee, maar ondanks deze teleurstelling zijn de commissieleden wel heel positief vanwege het feit dat ze unaniem enthousiast waren over dezelfde kandidaat. Dat biedt hoop voor de toekomst!
Verder is de voortgang voor wat betreft het fusieproces besproken, waarover de stuurgroep u verder informeert.
We hebben het gehad over al het jeugdwerk wat weer opgestart wordt. Het is mooi dat dit jaar weer alle leeftijden aan hun trekken kunnen komen. Er is basiscatechese voor groep 7 en 8 van de basisschool, ‘Rock Steady’ voor de jeugd van de brugklas tot 15 jaar, voor 15+ is er ‘Follow Me 15+ - Youth Alpha’ en voor de 20+ jeugd ‘Follow Me Next – 20+ Bijbelkring’. Fijn dat er voor alle groepen weer enthousiaste leiding klaar staat om met de jeugd aan de slag te gaan! Wat dat betreft wil ik hier nog wel even een oproep doen voor het volgende: de kindernevendienst is hard op zoek naar nieuwe leiding. Dus: vind je het leuk om ook wat voor de kinderen in onze kerk te betekenen, dan ben je van harte welkom om je op te geven of om eerst een keer te komen kijken bij de kindernevendienst of dit wat voor je is. Voor meer informatie kun je altijd iemand van de kindernevendienst aanspreken. 
Op woensdag 6 november wordt er vanuit de Raad van Kerken weer een bijbelquiz georganiseerd. De presentatie is wederom in handen van Eric Citroen en Jeanette Loos. Per kerk kunnen twee teams ingeschreven worden. Uiteraard is individuele deelname ook weer mogelijk.
Om ook alvast in je/uw agenda te zetten: dit jaar wordt de Herdertjestocht bij Kasteel Keukenhof gehouden op zaterdag 14 december. Er zijn weer veel mensen nodig om dit evenement ook weer dit jaar tot een groot succes te maken, dus denk er alvast over na!
Helaas moet ik hier ook melden dat Jolande Teeuwen wegens persoonlijke omstandigheden haar taken als voorzitter van het College van Kerkrentmeesters heeft neergelegd. Bijna acht jaar heeft zij zich vol overgave ingezet voor de Hervormde gemeente. Wij zijn dankbaar voor wat God in haar aan ons gegeven heeft.
Jolande blijft wel het kosterswerk in de Pauluskerk coördineren.      
 
Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)