• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Als u dit leest is het alweer enige tijd geleden, maar de kerkenraad van de Pauluskerk heeft 6 november vergaderd. Ds. Erik Schuddebeurs was hierbij ook aanwezig.

De vergadering werd gestart met het afleggen van de belofte van geheimhouding van Bart Eveleens, die als diaconaal rentmeester aan de slag gaat bij de diaconie. We zijn erg blij dat hij deze taak op zich wil nemen.
We hebben uitgebreid gesproken over de jongerenreis naar Oeganda. Ten tijde van de vergadering was nog niet bekend dat de reis door zou gaan. We weten inmiddels dat de reis doorgaat met negen enthousiaste deelnemers en de jongeren zijn al druk bezig met acties. Zo hebben Pieten bezoekjes gebracht bij verschillende kinderen in de gemeente en zijn er mooie kerststolpen te koop voor het goede doel. En komende tijd zijn er nog genoeg andere acties te verwachten.
Met het landelijke evenement Sirkelslag op 16 november, voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool, hebben 24 kinderen in de Pauluskerk allerlei opdrachten gedaan in twee teams. Het was een gezellige avond met leuke spellen en opdrachten (heeft u toevallig ook nog suikerklontjes gekocht??).
Tijdens de vergadering zijn ook de diverse activiteiten rondom kerst doorgenomen. Op zondag 23 december wordt een adventslunch georganiseerd voor ouderen en mensen die een gevoel van alleen zijn ervaren. De lunch zal na de dienst van de 23e plaatsvinden, u kunt zich hiervoor inschrijven. Op kerstavond, 24 december, is er een kerstviering met een kerstverhaal en op 25 december vieren we een feestelijke kerstdienst waarin ds. Schuddebeurs voorgaat.
Verder wil ik nog het volgende nieuws vanuit de Raad van Kerken met u delen: de Paasjubel zal in 2019 op Duinhof gehouden worden.
 
Graag wil ik u gezegende kerstdagen toewensen en een voorspoedig 2019!
 
Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)