• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

Woensdag 21 maart hebben we als kerkenraad vergaderd. Dit was de laatste kerkenraadsvergadering met ds. Henk Reinders in ons midden.

We hebben uitgebreid gesproken over de vacature die ontstaat na zijn vertrek naar Driebergen. Na een paar vragen, opmerkingen en kleine aanpassingen is de profielschets definitief vastgesteld en hebben we gesproken over de vervolgstappen die genomen moeten worden. Er is een selectiecommissie vastgesteld (bij een tijdelijke invulling van een vacature van een dominee wordt gesproken over een selectiecommissie, en geen beroepingscommissie), die, naar ons idee, een afspiegeling van de gemeente vormt (jong/oud, man/vrouw, wel/geen ambtsdrager). Er waren heel wat mensen uit de gemeente die zelf hadden aangegeven wel in deze commissie zitting te willen nemen, waar wij heel dankbaar voor zijn, want dit geeft aan hoe betrokken u bent. Maar helaas is niet voor al deze mensen een plekje in de commissie beschikbaar, want dan zou deze selectiecommissie veel te groot worden en dat werkt niet.

In de vergadering is ook gesproken over Stichting Wijdekerk. Dit is een initiatief van een groep christenen die LHBT'er (lesbisch, homo, bi, transgender) zijn of nauw betrokken zijn bij LHBT'ers. Zij roepen kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT'ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Met deze gegevens zetten zij kerken op de kaart.
Wij hebben als kerkenraad besloten dat wij, als Pauluskerk, ook op deze kaart gezet willen worden, zodat ook LHBT’ers weten dat ze welkom zijn in onze kerk.

Als ik dit schrijf is het zondag 08 april en via deze weg wil ik ook nog even stilstaan bij alle festiviteiten die vandaag, en afgelopen vrijdagavond, hebben plaatsgevonden in het teken van het afscheid van ds. Henk en Ans Reinders. Wat was het een afscheid. Met een lach en een traan en vol herinneringen aan de afgelopen 11 jaar. Vrijdagavond was een gezellige feestavond (wat kan de kerkzaal er anders uitzien zonder rijen stoelen!) waarin ds. Henk in het zonnetje werd gezet door de groep catechisanten met een verstandelijke beperking en waarin hij zijn persoonlijke Glossy ‘Henk’ ontving waaraan veel gemeenteleden een bijdrage hebben geleverd. Een avond waarin gezongen werd onder begeleiding van het combo, teruggeblikt werd middels foto’s van de gemeentereis naar Israël, een sketch te zien was van Lenie en Helma over het kamperen, de jeugd die op hun eigen manier, vol humor, deelden wat zij van ds. Henk vonden en Eric die een prachtig lied zong, speciaal geschreven voor ds. Henk. Heel bijzonder waren ook de persoonlijke boodschappen op de beamer die ds. Henk ontving vanuit Gambia van pastor Seal Sylvester Jammeh en vanuit Athene, van reisleidster Helma van de Griekenlandreis.

En dan vanochtend, de afscheidsdienst, het moment dat we dan echt afscheid moesten nemen. Het was een mooie, bijzondere dienst, waarin prachtige liederen werden gezongen en ten gehore werden gebracht en de dominee zelfs bezoek kreeg van meester Kees, uit zijn eigen boek voor de kindermomenten. Na de dienst was er koffie met heel veel taart en aansluitend werd er ook nog een heerlijke lunch geserveerd. Ds. Henk en Ans Reinders hebben als cadeau van de gehele gemeente uit handen van Lenie een reischeque ontvangen van €1830,50 voor een reis naar Israël, waar ze heel blij mee zijn.
Een afscheid dat we niet snel zullen vergeten. We wensen de familie Reinders dan ook alle goeds toe in de gemeente Driebergen!

Dan wil ik als laatste nog iedereen bedanken die dit afscheid tot een grandioos feest hebben weten te maken. Ik denk dan vooral aan de kostersgroep en mensen daaromheen die bergen werk verzet hebben om de kerk om te bouwen tot feestzaal, veel koffie geschonken hebben en heel veel opruimwerk verricht hebben. Het was allemaal top geregeld! Ook de vele taartenbakkers, bedankt voor al het lekkers bij de koffie en de mensen die al om 8.00 uur aanwezig waren om sandwiches te smeren. En natuurlijk de catering, bedankt voor de heerlijke hapjes die tussendoor geserveerd zijn. En alle anderen die een bijdrage heeft geleverd aan dit afscheid, zoals het beamerteam, heel hartelijk bedankt! Namens de kerkenraad,

Marit van Stein (scriba)