• Nieuws Hervormde Gemeente

Pastoraat in vacaturetijd

Bij het schrijven van een stukje over pastoraat in vacaturetijd, willen we graag met u, jou iets delen over de inhoud en betekenis van het pastoraat:

1. Omzien naar elkaar als opdracht
Pastoraat betekent zorg voor de ander; omzien naar elkaar. Dat omzien naar elkaar gebeurt vanuit de opdracht die Christus ons gegeven heeft.

2. Een taak voor iedereen
Dat betekent dat pastoraat een taak is van iedereen die Christus’ opdracht in praktijk wil brengen: predikanten, ouderlingen, wijkbezoekers, diakenen én gemeenteleden. Iedere christen is geroepen om om te zien naar de ander.

3. Een opmerkzame houding
Dat vraagt een opmerkzame houding, ook jegens elkaar. Het mag niet voorkomen dat iemand de kerkdienst bezoekt en niet opgemerkt wordt. Het mag ook niet voorkomen dat mensen wegblijven uit kerkdiensten of van andere activiteiten van de kerk, zonder dat dat door anderen opgemerkt wordt en zonder dat daar iets mee gedaan wordt.

4. Aandacht
Wij leven in een individualistische wereld waarin wij de ander niet lastig willen vallen. Maar het kenmerkende van pastoraat is juist dat wij aandacht hebben voor de ander. Wij willen er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen als de ander dat wil.

5. Spontaan en georganiseerd
Pastoraat moet aan de ene kant een spontaan gebeuren zijn, maar het moet ook georganiseerd worden. Daarbij gaat het er om dat de mensen van de kerk initiatief nemen om de ander te bezoeken in de eigen woonomgeving. Dit bezoek kan gedaan worden door gemeenteleden maar ook door predikanten, ouderlingen, wijkbezoekers. Door een goede organisatie van het pastoraat wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen en wordt bereikt dat ieder die aandacht nodig heeft en wil dat ook krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie ervoor dat degenen die pastorale zorg verlenen niet overladen worden.

Het is, zeker in de komende vacaturetijd, van groot belang dat wij als gemeente elkaar vast blijven houden, zodat we de verbondenheid blijven ervaren. Wij vragen u om uw verantwoording te nemen in het omzien naar elkaar en ons in te schakelen wanneer u inschat dat er meer pastorale inzet gevraagd word.
We hebben elkaar in het pastoraat nodig, de coördinatoren zijn van u afhankelijk als het gaat om doorgeven van informatie. Zonder uw informatie weten wij niets en kunnen wij de pastorale zorg niet coördineren.
Tijdens de vacaturetijd is de coördinatie pastoraat in handen van Evelien Gjaltema en Janneke de Joode. Voor pastorale zaken kunt u contact met hen opnemen. Zij zijn te bereiken onder telefoonnummer: 06 18183822.
Verzoeken tot voorbede in de eredienst en/of vermelding op de Paulusbrief kunt u sturen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Evelien Gjaltema en Janneke de Joode