• Nieuws Hervormde Gemeente

Tijdelijke bijstand door ds. Schuddebeurs

Na het vertrek van dominee Reinders is een selectiecommissie hard aan het werk gegaan om een nieuwe tijdelijke predikant te vinden voor de Pauluskerk. De vacature is uitgezet, er zijn intensieve gesprekken gevoerd, maar uiteindelijk bleek na drie maanden dat er geen kandidaat overbleef.

Knelpunt is met name de tijdelijkheid van de vacature omdat onze wijkgemeente in 2020 hoopt te fuseren.
De kerkenraad heeft zich vervolgens bezonnen op de ontstane situatie en besloten op zoek te gaan naar een emerituspredikant die op korte termijn beschikbaar is voor bijstand in het pastoraat.
Dankbaar en blij kan ik u melden dat die gevonden is!

Ds. Erik Schuddebeurs uit Houten is bereid om vanaf 1 oktober 2018 voor 50% pastorale werkzaamheden te verrichten voor de Pauluskerk. Concreet betekent dit dat hij op maandag en dinsdag aanwezig is in Lisse voor deze 'hulpdiensten'. Daarnaast zal hij in principe twee keer per maand op zondag voorgaan in de eredienst.
Zijn aanstelling geldt tot de tijd dat er een vaste predikant zal worden beroepen voor de Protestantse gemeente Lisse.

Ds. Schuddebeurs is geen onbekende voor ons en hij past goed bij het profiel van de Pauluskerk.
We kijken uit naar de samenwerking met hem en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet.
Na de dienst van 7 oktober is er gelegenheid om nader kennis te maken met de dominee en zijn vrouw.

Helma Citroen-Dijkmeijer,
voorzitter wijkkerkenraad Pauluskerk