• Nieuws Hervormde Gemeente

Kerkelijke Agenda t/m 26 maart

Ma. 29 febr: 19.00 uur Belijdenisgroep – deur 2 uit: ‘Het voordeel van de twijfel’
    20.00-20.45 uur Catechese aan mensen met een beperking

 

Wo. 2 mrt: 19.30-20.30 uur RockSteady
    20.00 uur Bijbelkring ‘Geplant aan waterstromen’ – tel: 412641
Do. 3 mrt: 19.30-20.30 uur SamenBidden – in EvangelieGemeente De Poort

Ma. 7 maart: 19.30 uur Moderamenvergadering AK
    20.30 uur Doorspreken Stille Week met de voorgangers en commissie vieringen
Di. 8 maart: 20.00 uur Jonge Vrouwengespreksgroep – Evelien Lippes, Jasmijnstraat 8, Lisserbroek
Wo. 9 maart: 10.00-11.30 uur Koffiemorgen PlekZat in de Pauluskerk
    20.00 uur Consistorievergadering
Do. 10 maart: 18.30 uur Kring ‘Met God aan tafel’ – tijdens de maaltijd met elkaar spreekt Heleen Bénard over ‘Van Pesach naar Pasen’ en krijgen we een uitleg over de Sederavond.
Vr. 11 maart: 10.30 uur Weeksluiting Rustoord - ds. H.J.Reinders
    18.30 uur Follow Me Next – leiding: Peter Vonk en Helma Citroen
Zat. 12 maart: 9.00-16.00 uur Grote Rommelmarkt Hervormde Gemeente in Hal van Onderwater, Achterweg 33

Ma. 14 maart: 19.00 uur Belijdeniskring – deur 3: ‘Ik moet altijd zoveel’
    19.30 uur Vergadering Kleine Kerkenraad
    20.00-20.45 uur Catechese aan mensen met een beperking
Di. 15 maart: 20.00 uur Voorbereiding Doopdienst
Wo. 16 maart: 19.30-20.30 uur Rocksteady
    20.00 uur Bijbelkring ‘Geplant aan waterstromen’ tel: 412641
    20.00 uur Vergadering Algemene Kerkenraad
Do. 17 maart: 18.00 uur Sobere maaltijd in de Pauluskerk georganiseerd door de Raad van Kerken
    19.45 uur Geloofsopvoeding – Janneke Burger
Vr. 18 maart: 14.00 uur Lisserbroekkring o.l.v. Koos den Butter
Zat. 19 maart: 14.00-17.00 uur Instructiemiddag geluid en techniek in de Pauluskerk door Jaap Reinders

Maandag 21 maart t/m zaterdag 26 maart: Stille Week
geen activiteiten in de Pauluskerk