• Publicaties

Publicaties

De Hervormde Gemeente te Lisse brengt de volgende twee publicaties uit:

Het kerkblad "De Drieklank"

  • Verschijnt eenmaal per vier weken
  • Informatie over de aanstaande kerkdiensten
  • Activiteiten die in de gemeente worden ontplooid
  • Mededelingen over lief en leed in de gemeente

Jaargids

  • Verschijnt incidenteel, wanneer de informatie in de gids is verouderd
  • Informatie over de organisatie van de gemeente
  • Vaste activiteiten en diensten
  • Namen, adressen en telefoonnummers van ambtsdragers en contactpersonen van aan de kerk gerelateerde instanties, verenigingen, etc
  • Leden van de Hervormde Gemeente krijgen de Jaargids gratis thuisgestuurd.