Gesprekskring Rustoord

Deze gesprekskring is bedoeld voor de bewoners van Rustoord en de aanleunwoningen. Eén keer in de zes weken komen we bij elkaar in de personeelskamer van Rustoord. We beginnen om 10.00 uur met koffie, zingen een lied, en overdenken samen een Bijbelgedeelte.