Wijkgemeente Oost

Centraal in wijkgemeente Oost staat de Pauluskerk waar vele activiteiten plaatsvinden, zoals catechisaties, gespreksavonden, wijkavonden, kerkenraadsvergaderingen en natuurlijk de kerkdiensten.

De Pauluskerk is een wijde kerk.

Meer informatie op: www.wijdekerk.nl