Kerkenraad wijk west

De wijkkerkenraad van wijk West is als volgt samengesteld:

Predikant

Ds. M.C.van Pelt (Mark)
Tel: 010-2025442

Taakverdeling

Taakverdeling ds. Mark van Pelt en ds. Annelies Moolenaar in de wijkgemeente van de Grote Kerk
Ds. Mark van Pelt vervult preekbeurten, neemt deel aan vergaderingen, (bege)leidt het kringwerk, begeleidt de wijkgemeente in het fusieproces, brengt persoonlijke bezoeken aan gemeenteleden met het oog op de fusie, heeft contact met PKN collega predikanten te Lisse
Ds. Annelies Moolenaar vervult het (crisis)pastoraat. Dat betekent dat in voorkomende gevallen zij de eerst aangewezene is tot het verlenen van pastorale zorg bij ernstige ziekte, overlijden en  het leiden van uitvaarten. 
Alle contacten lopen in principe via de Coördinator Pastoraat Henny van der Beek-de Kooker, email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel.: 0252 - 416566 of 06 - 23039840.  

Preses

Mevr. A.van Leeuwen (Astrid)
Tel: 06-34491875

Scriba: 

Dhr. P.Roks. (Piet)
Haven 64  2161HK  Lisse
Tel: 06-57587799 of 0252411259
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

Ouderlingen:

dhr. F. Wassenaar( Frans) tel: 0252-410895
mv.  M.Haasnoot  (Marja). tel. 0252-340562.
dhr.  I. In 't Veld  (Izaäk). tel 0252-412400
dhr W.P.Smit  (Wouter)  tel; 06-53849003

Jeugdouderlingen

E. Koning-Roodenburg (Evy)
Tel: 06-13150922
I.Schonewille-De Klerk (Irene)
Tel: 06-48452356

“Beide dames zijn aanwezig op de wijkkerkenraadsvergaderingen. Irene zal betrokken zijn bij het dagelijks bestuur van de wijk via het moderamen. Evy en Irene hebben beiden zitting in de jeugdcommissie. Dit is het overlegorgaan voor het jeugdwerk vanuit de Gereformeerde Kerk, Pauluskerk en de Grote Kerk. Irene zit hier ook in vanwege haar betrokkenheid bij het bijzonder jeugdpastoraat van LinQ. Evy zal de consistorievergaderingen bijwonen om op o.a. die manier geïnformeerd te worden over pastorale zaken waar jeugd en jonge gezinnen bij betrokken zijn. Op basis van deze informatie kan zij ondersteuning bieden in het pastoraat.
 
Irene zal de contacten onderhouden met de gespreksgroepen van ’t Zoldertje. Evy onderhoudt de contacten met de crèche en kindernevendienst. Ook zal Evy zitting hebben in de commissie eredienst.”

Ouderlingen-kerkrentmeester:

dhr. F. Hof (Foppe) tel: 0252-413497
dhr. M.G. Yperlaan (Martin) tel: 0252-413927
dhr. M.Haasnoot  (Mark)  tel: 0252-429489

Diakenen:

mw. N van Groen (Nicolette) Spec opdr. scriba AK tel.  06-45202062 
dhr. K.Langius (Karel)  tel.  0252-418754.                                                                                                         
mvr. M.Roodenburg. (Mieke) tel. 06-12376516
mvr. G.Jansen (Gerrie)

Vertrouwenspersoon misbruik:

Foppe Hof tel: 06-21275307 / 0252-41349
Astrid van Leeuwen tel: 06-34491875

Afwezigheid Predikant

Bij afwezigheid van de predikant kunt u contact opnemen met:
Mevr. Henny van der Beek.
Tel: 0252-416566 of 06-23039840.
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bij afwezigheid van Mvr. Van der Beekkunt u contact opnemen met:
Dhr Wouter Smit.
Tel; 06-53849003.
Email; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wijkbezoek

Wijk  1 (Berkhout): Izaäk in 't Veld
Wijk  2 (Rustoord): Marja Haasnoot 
Wijk  4(De Blinkert) : Christina de Jong
Wijk  5(De Bomenbuurt) : Mevr. M. (Monique) de Langen- Parera, 
Wijk  6 (Oranjebuurt): Marijcke Hardemann
Wijk  7 (Oranjebuurt): Marijcke Hardemann
Wijk   8 (Centrum): Leni Strikker
Wijk   9 (Centrum-Zuid): Ruud van der Klauw.
Wijk 12 (Eikenhorst): Anneke van Loenen