College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter:           mevr. J. M. Teeuwen – van der Poort (Jolande), tel. 0252-217528
Secretaris:           dhr. F.Hof (Foppe)  tel:0252-413497
Penningmeester: dhr. M.Haasnoot (Mark)  tel: 0252-429489

Overige leden van het college:

  • dhr. W. Buitenhuis (Wim), tel. 0252-411612
  • dhr. I. Balkenende (Sjaak), tel. 0252-416585
  • dhr. R. van Leeuwen (Richard), tel. 
  • dhr. M.G. Yperlaan (Martin), tel. 0252-413927