Wijkgemeente West

De kerkelijke activiteiten van wijkgemeente West vinden hoofdzakelijk plaats in de Grote Kerk.

Voor de pastorale bearbeiding is de wijk in 10 secties verdeeld. Aan iedere sectie is een ouderling verbonden bij wie u terecht kunt voor pastorale vragen. 

In de wijk zijn ook een drietal wijkbezoekers actief met een speciale opdracht:

Kraamvisite + vierjarigen Mw. D. de Kooker-Timmers (Dicky)
Nieuw Ingekomenen vacant
Huwelijksjubilea vacant