Wijkgemeente Oost

Centraal in wijkgemeente Oost staat de Pauluskerk waar vele activiteiten plaatsvinden, zoals catechisaties, gespreksavonden, wijkavonden, kerkenraadsvergaderingen en natuurlijk de kerkdiensten.
Voor de pastorale bearbeiding is de wijk in 12 secties verdeeld. Aan iedere sectie zijn een ouderling en een of meerdere wijkbezoekers verbonden, bij wie u terecht kunt voor pastorale vragen.

Zie hiervoor de Sectie-indeling wijk oost.