Wijkindeling

In Christus is noch west noch oost,
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord. 


Zo luiden de wijze woorden van Gezang 308, vers 1.

De verdeling van de Hervormde Gemeente van Lisse in de wijken West en Oost is dan ook puur van organisatorische aard.

De grens tussen de wijkgemeenten West en Oost wordt in grote lijnen bepaald door:

  • Heereweg (komende vanuit Sassenheim)
  • Vennestraat
  • Rijnsloot
  • Gladiolenstraat
  • Oranjelaan
  • Sportlaan
  • Ringvaart (richting Hillegom)

Het gedeelte ten westen hiervan vormt wijkgemeente West, waarbij de Heereweg geheel behoort tot deze wijkgemeente, terwijl het oostelijke deel wijkgemeente Oost vormt.

De buitengrens van de Hervormde Gemeente van Lisse valt grotendeels samen met de grens van de burgerlijke gemeente Lisse, met dien verstande, dat de zuidgrens gevormd wordt door de Beekbrug. Bovendien valt onder Hervormd Lisse ook Lisserbroek.