• Kerkdiensten Hervormde Gemeente

Kerkdiensten

Kerkdienst - Grote Kerk
Woensdag, 13 Maart 2019 om 19:30 uur 
Ds. C. Haasnoot, Lisse

Bidstond voor gewas en arbeid
 
"Mij spreekt de blomme een tale,
 Mij is het cruyt beleeft’
 Mij groet het altemaele
 Dat God geschapen heeft!”
Citaat van de oude dichter/monnik
Guido Gezelle.