Pastoraat

Pastoraat
Ds. A. Moolenaar is elke woensdag beschikbaar voor het crisispastoraat van de Grote Kerk. Echter van zondag 5 mei t/m zondag 12 mei 2019 is zij afwezig in verband met vakantie. Achterwacht voor die week is geregeld via ds. C. Haasnoot, waarvoor wij hem zeer erkentelijk zijn.  
De coördinator van het regulier- en crisispastoraat in wijk West, Henny van der Beek-de Kooker, is van zondag 14 april t/m zondag 5 mei 2019 afwezig. Waarneming voor die periode is geregeld via ouderling Wouter Smit. In geval van een overlijden, ziekenhuis-/verpleeghuisopname of -ontslag kunt u Wouter bereiken onder telefoonnummer 06-53849003.
Het wordt gewaardeerd indien u de coördinator pastoraat attent maakt op personen die graag bezoek willen ontvangen. 
Wegens drukte moet Monique Parera haar werkzaamheden als wijkbezoekster in de Bomenbuurt (sectie 5) per direct beëindigen. Vanaf deze plaats bedanken we Monique voor alles wat zij heeft gedaan en wensen haar alle goeds toe voor de toekomst.