• Meditatie

Zonder vrees

Tijdens een wandeling dit moment: bij een bruggetje zag ik een kopje met twee ronde oortjes boven de planken uitkijken. Ik ging zitten en wachtte af of het diertje, ik wist nog niet wat het was, zou passeren. En dat gebeurde!

Lees meer

Ten derden dage wederom opgestaan

Er zijn in de loop der eeuwen die aan onze aarde voorbij zijn gegaan miljarden mensen geboren en miljarden gestorven. Het overgrote deel daarvan is voorgoed vergeten. Slechts enkele mensen kennen we nog omdat ze een bijzonder leven hebben geleid, of omdat ze gewoon onvergetelijk zijn, de enige remedie tegen de tijd. Die mensen bestaan nog in onze herinnering, verhalen, schilderijen, jaartallen en foto’s. De stem van Martin Luther King zal op aarde nooit meer vergeten worden omdat in zijn stem recht en liefde adem hadden gevonden, maar ook de stem van Adolf Hitler zal blijven klinken en zijn schreeuwen zal ons trommelvlies blijven beschadigen vanuit ons goed geconserveerde historische archief. Goeden en kwaden ontspringen soms de tijd. Zij worden geregistreerd naar hun geboortejaar en hun sterfjaar, schijnbaar toevallige jaartallen, volgnummers in de tijdsorde.

Lees meer

Samen op een pleintje…

Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Opnieuw zullen er op de pleinen van Jeruzalem oude mensen zitten, steunend op hun stok vanwege hun hoge leeftijd, en de straten zullen krioelen van de spelende kinderen.
Zacharia 8: 4-5

Een prachtig visioen van de profeet Zacharia voor Jeruzalem. Maar mag ik het nu ook even loslaten op Lisse?

Eindelijk is het nieuwgebouwde Rustoord feestelijk geopend, gefeliciteerd! Het stof is neergedaald en de nieuwbouw staat prachtig op z’n plek! Met daaromheen nu nog veel lege ruimte, waarvoor de plannen nog in ontwikkeling zijn.

Ik zie voor me, dat er een pleintje komen kan, zoals in Zacharia 8: 4 en 5, waar ouderen heerlijk kunnen zitten, en kinderen van de naburige school spelen. Het ultieme beeld van vrede! Veiligheid voor de twee kwetsbare generaties, maar ook, dat ze er van genieten om elkaar te ontmoeten. Vrede, gevuld en gevoed door het licht van de Heer, de barmhartige God!

Lees meer

Ik zal er zijn 

Exodus 3:13-15

Bij de berg Sinaï wordt Mozes door God geroepen om terug te gaan naar Egypte. Veertig jaar al weer woont hij in Midian. Mozes moet aan zijn volk gaan vertellen, dat God hen zal gaan bevrijden.
Mozes staat niet te trappelen van ongeduld. Zouden zijn volksgenoten hem wel geloven? Zouden ze niet vragen namens welke God hij spreekt? Wie garandeerde hen dat deze Mozes niet namens een of andere Egyptische God sprak?

Lees meer

Ik ben uw God

Sinds enige tijd houd ik me in de avonddiensten bezig met de Tien Geboden. Zo’n bekende tekst en toch verwonder ik me steeds over de parels die erin te ontdekken zijn. Het begint al bij de aankondiging van de Tien Geboden. God stelt zich als het ware voor: Ik ben de HEER, uw God. In dit korte zinnetje zegt God al zoveel over zichzelf. Wat Bonhoeffer hierover schrijft, wil ik u niet onthouden:

Lees meer

Heroes

“Heroes” is een van de nummers van David Bowie die vaak genoemd werd na het overlijden van deze beroemde zanger, nu bijna een jaar geleden. In de top 2000 op de zevende plaats gekomen, bij veel mensen raakt het dus een gevoelige snaar.
In “Heroes” wordt een relatie bezongen die ieder moment, door gevaar van buitenaf, beëindigd kan worden. Bowie roept op om dan maar van het moment van samenzijn te genieten. Zo zijn moeilijke omstandigheden te overwinnen, al is het maar voor even!
Deze songtekst heeft een verwante in de Bijbel, die echter vrijwel onbekend is.

Lees meer

Wachten op wat de moeite waard is

Hangt je huis al vol kerstlichtjes en staat de fris geurende den al getooid te blinken in de woonkamer? Of lukt het je daarmee te wachten tot het kerstfeest is en vier je nog advent? Het valt niet mee. Overal om je heen is kerstversiering te zien en alle winkels liggen mudvol kerstaanbiedingen. Het is de tijd waarin het gaat om de cadeaus voor onder de kerstboom. De commercie pikt haar graantje mee en ontneemt advent haar religieuze betekenis.

Het enige wat is overgebleven zijn vier kaarsen voor in de kerk, maar daarnaast? Ernaast is advent vooral een tijd om gezellige kaarsjes aan te steken en te bladeren door speciale kooktijdschriften, zodat je straks met een spetterend kerstmenu voor de dag kunt komen. Advent betekent tegenwoordig: nadenken over manieren om er straks een zalig kerstfeest van te maken. 

Lees meer

U Christus, Meester Timmerman

Na een periode van rust, recreatie en ontspanning start in deze maand september al het kerkenwerk weer op: startdienst, catechese, pastoraat, vorming en toerusting en vergaderwerk. Activiteiten om de activiteiten? Soms kun je dat gevoel wel krijgen en dan is het goed om ons door de Schrift te laten gezeggen dat we geroepen zijn om te bouwen aan het lichaam van Christus, ja dat wij zelf het lichaam van Christus zijn en ieder voor zijn/haar deel leden (1.Korintiërs 12: 12-31). En is het niet Jezus Christus zelf die zegt: ”Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” en “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Matteüs 5:14-16). Een hoge roeping en een helder doel in al het kerkenwerk! Ook een uitdaging aan het adres van ons allemaal – jong en oud - om met inzet van onze gaven en met liefde ons steentje bij te dragen en een levend lidmaat te zijn. Dat dat soms even niet lukt, we onze roeping en het doel kwijt zijn, ons verliezen in het al te menselijke, illustreert het volgende verhaaltje:  

Lees meer