Algemeen nieuws PKN Lisse

Gezocht: een verbindende en enthousiaste predikant!

Gezocht: een verbindende en enthousiaste predikant!

Wie zijn wij?

Een veelkleurige gemeente, die midden in de samenleving staat. In onze gemeente is ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving en voor alle leeftijdsgroepen.
Deze gemeente is recent ontstaan door de samenvoeging van twee hervormde wijkgemeenten en een gereformeerde kerk en telt ruim 1500 leden.

Lees verder


Foto's Fusiezondag 15 mei

Foto's Fusiezondag 15 mei

Bekijk hier de foto's van de Fusiezondag van 15 mei.

Lees verder


Gezongen, gevierd en gezegend

Gezongen, gevierd en gezegend

Nog één keer gingen we op 15 mei jl. in de ochtend als afzonderlijke gemeentes naar onze eigen kerkgebouwen voor een eigen afscheidsdienst om vervolgens op diezelfde dag gezamenlijk te lunchen en een gezamenlijke start te maken in onze nieuwe gezamenlijke kerk. Vanaf nu zijn we echt de Protestante Gemeente van Lisse.

Lees verder


Hulp voor Oekraïne/Oekraïense vluchtelingen

Hulp voor Oekraïne/Oekraïense vluchtelingen

Op verzoek van de burgemeester van Lisse heeft er recent overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de kerken van Lisse en een delegatie van het gemeentebestuur van Lisse. Het betrof een eerste afstemming en inventarisatie van mogelijkheden. Inmiddels is er wat meer duidelijk geworden.

Lees verder


The Passion 40-daagse

The Passion 40-daagse

In aanloop naar de landelijke Passion op Witte Donderdag is er The Passion 40daagse waarbij er overal in Nederland kleine concerten worden gehouden.
De Raad van Kerken in Lisse doet hier ook aan mee.

Lees verder


Presentatie (ver)bouwplannen drie kerken!

Presentatie (ver)bouwplannen drie kerken!

De werkgroep Gebouwen heeft de door haar ontwikkelde (ver)bouwplannen m.b.t. onze drie kerkgebouwen eind 2021 gepresenteerd aan zowel Wethouder Ruimtelijke Ordening Jeffrey van Haaster als aan de leden van de PGL-stuurgroep.

Lees verder


Diaconiebegroting 2022

Diaconiebegroting 2022

Door de Diaconie van de Hervormde Gemeente in Lisse is een conceptbegroting voor het boekjaar 2022 opgesteld.

Lees verder


Kerkdienst terugkijken

Kerkdienst terugkijken

Het is nu mogelijk om op de website (www.pknlisse.nl) de uitzendingen van kerkdiensten terug te kijken. Op de pagina Uitzendingen PGL Lisse worden de uitzendingen bijgewerkt zodra er een nieuwe dienst is opgenomen.

Lees verder


Goed nieuws!

Goed nieuws!

De PGL-sollicitatiecommissie heeft in de afgelopen weken voor onze nieuwe gemeente i.w. zowel een predikant als een kerkelijk jeugdwerker uitgezocht!

Lees verder


Keuzeproces m.b.t. hét PGL-kerkgebouw

Keuzeproces m.b.t. hét PGL-kerkgebouw

Zaterdag 19 september jl. werden we verrast door een artikel in het Leidsch Dagblad over mogelijke herontwikkeling van het gebied Greveling Zuid, waarin ook de Pauluskerk staat.

Lees verder


Houd moed, heb lief!

Houd moed, heb lief!

Lees verder


PGL-kerkdiensten zijn digitaal bij te wonen!

PGL-kerkdiensten zijn digitaal bij te wonen!

De overheid heeft de lockdown-regels flink verscherpt. Bijna alle winkels en gelegenheden waar mensen elkaar kunnen ontmoeten zijn gesloten en er is zelf een avondklok ingesteld.

Lees verder


Opgeven voor bijwonen kerkdienst

Opgeven voor bijwonen kerkdienst

Zo gauw er weer 30 of 100 personen een kerkdienst mogen bijwonen, uiteraard met inachtneming van 1,5 meter afstand, kunt u zich hiervoor opgeven bij:

Lees verder


PGL-Kerkdiensten vanaf 2021

PGL-Kerkdiensten vanaf 2021

De ontwikkeling om te komen tot de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse (PGL) duurt langer dan oorspronkelijk was bedoeld, en dat heeft de volgende oorzaken:
  1. De definitieve keuze voor hét PGL-kerkgebouw kon in eerste instantie niet gemaakt worden, omdat er nog teveel onduidelijk was. 

Lees verder


Kinderoppas en kindernevendienst

Kinderoppas en kindernevendienst

Voorlopig is het niet mogelijk naar de kindernevendienst te komen. Hieronder daarom voor jullie toch een leuke 'Zoek de verschillen' opgave. Succes en hopenlijk snel tot ziens!

Lees verder


Paaskaarsen uitgereikt

Paaskaarsen uitgereikt

Na de dienst op Goede Vrijdag werden de Paaskaarsen bij enkele gemeenteleden gebracht.

Lees verder


Toch kerkdiensten vanaf zondag 22 maart

Toch kerkdiensten vanaf zondag 22 maart

Juist nu in deze verwarrende tijd is het een groot gemis om niet samen te kunnen komen in diensten van Woord en gebed. Predikanten en voorzitters van de (wijk)kerkenraden hebben gelukkig een manier gevonden om onze PGL i.w. komende zondagen toch een kerkdienst te bieden, zonder dat daarvoor in een gebouw samengekomen behoeft te worden.

Lees verder


Kinderen op weg naar Pasen

Kinderen op weg naar Pasen

Vanwege coronavirus en sluiting van de basisscholen is er een dagelijkse Henkie Show, met een Bijbelverhaal, poppenshow, video's, creatieve verwerkingen en veel meer.

Lees verder


Terugkeer van IS-vrouwen en -kinderen: gevaar of morele plicht ?

Terugkeer van IS-vrouwen en -kinderen: gevaar of morele plicht ?

Donderdag 16 april 2020
Aanvang 20:00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)
Gereformeerde Kerk Lisse: Heereweg 105, Lisse
Toegang: gratis, reserveren niet nodig

Regelmatig horen we in de media over de erbarmelijke omstandigheden waaronder Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen verblijven in kampen in Noord-Syrië.

Lees verder


Bij de diensten

Bij de diensten

Preekrooster

Tot eind maart zijn alle geplande diensten vervallen.

Lees verder