Goed nieuws!

De PGL-sollicitatiecommissie heeft voor onze nieuwe gemeente i.w. zowel een predikant als een kerkelijk jeugdwerker uitgezocht!

De sollicitatiecommissie was unaniem in haar keuze en enthousiast dat beiden aan het werk willen in onze gemeente. Dit lichtgevende nieuws kunnen we in de huidige donkere lockdown-periode heel goed gebruiken.

Marius van Duijn is de predikant en Ramona van den Hoed de kerkelijk jeugdwerker. Beiden gaan vanaf 1 maart 2021 aanstaande op deeltijdbasis aan de slag en hebben inmiddels met elkaar en met Annelies kennisgemaakt. Binnenkort worden de verschillende te verrichten activiteiten (preekbeurten, vergaderingen, kringgesprekken, pastoraat, jeugdactiviteiten etc.) verdeeld op basis van ieders talenten en vaardigheden. Dit uiteraard binnen de door de kerkenraden meegegeven kaders.

We hebben er alle vertrouwen in dat Marius en Ramona een duidelijk positieve bijdrage gaan leveren aan de totstandkoming van de beoogde inspirerende en veelkleurige Protestantse Gemeente Lisse!