Bezoekwerk PKN

De contactpersonen zijn:
Agnes Voogt,
Amy Bongers,
Connie Alkema,
Janny Voorbach,
Liebe van der Meer,
Margreet Kralt,
Marijke van Iperen,
Nonny van Katwijk,
Ria Enter,
Sieta Scholten,
Tineke van der Meulen,
Wim Vermeij