Wetenswaardigheden

Kindernevendienst

Elke zondag is er tijdens de kerkdienst kindernevendienst.

Avondmaal

Hierbij willen de diakenen nogmaals onder de aandacht brengen dat u tijdens de viering van het Heilig Avondmaal kunt kiezen uit wijn en druivensap. Doe gewoon uw eigen keuze, want die is het belangrijkst. Er zijn meer mensen die geen wijn, dus alcohol, lusten en/of mogen drinken om allerlei redenen, bv medicijngebruik. Zelfs een klein slokje is dan al niet goed!
 
Tijdens de viering heeft de diaken de beker met wijn en heeft het naast hem/haar staande kind de beker met druivensap. Als u vanuit het middenpad naar voren loopt, kunt u al zien dat zowel links als rechts vooraan een diaken en een kind staan, ieder met een beker. Nogmaals, bepaal zelf.
 
Dat bij de Avondmaalsviering uitsluitend wijn mag worden gebruikt is een destijds ingevoerde traditie, die inmiddels al lang is aangepast. Want waaruit bestaat wijn? Inderdaad…uit druivensap!
Goede dienst.

Collectes

De eerste collecte is altijd een diaconale collecte voor de eigen diaconie of een landelijke actie (op de collectezak staat een duidelijk D).
De tweede collecte is altijd voor de kerk (collectezak met een K).
De derde collecte voor de jeugd heeft geen letter.