• Nieuws Hervormde Gemeente

Van de kerkenraadstafel

15 januari was de eerste vergadering van de kerkenraad van de Pauluskerk in 2020.
 

Een jaar waarin veel gaat veranderen. Daar hebben we vanzelfsprekend uitgebreid over gesproken. De leden van de stuurgroep gaven een update. Vanuit de stuurgroep kwam het voorstel om een VKR te vormen. Een voorlopige kerkenraad met daarin de personen van de drie wijkkerkenraden die van plan zijn om straks ook deel uit te maken van de PGL kerkenraad. Deze voorlopige kerkenraad opereert dan naast de huidige wijkkerkenraden en kan alvast concrete plannen maken voor de toekomst.
We hebben ook gesproken over de ambulante predikant ds. Kraaijeveld. Het is fijn dat er zo snel iemand gevonden is, die, als we uitgaan van wat we tot nu toe hebben gehoord en gezien, past bij onze gemeente.
Het beroepingswerk gaat hiernaast ook door. Een advertentie heeft inmiddels in de bladen Woord & Weg en Woord & Dienst gestaan. En nu is het afwachten (en hard werken voor de beroepingscommissie) of dit concreet tot het beroepen van een predikant leidt.
De nieuwe commissie vieringen is druk bezig met het uitdenken hoe verschillende bijzondere vieringen eruit gaan zien. Zo zal het Heilig Avondmaal op een wat andere manier gevierd worden dan we gewend zijn. Geprobeerd wordt om een manier te vinden, waar iedereen zich uiteindelijk prettig bij voelt. Dit heeft tijd nodig, want elke verandering is weer even wennen. Op 26 januari is voor het eerst in een gezamenlijke dienst het Heilig Avondmaal gevierd in de vroege dienst in de Pauluskerk, waarin al veranderingen merkbaar waren.
Op vrijdagavond 17 januari was een inspirerende workshopavond met Matthijs Vlaardingerbroek. We hadden Matthijs al een keer eerder ontmoet, afgelopen juni in de Pauluskerk, toen hij voorging in een kinderdienst, als poppenspeler en verhalenverteller.
Ook de 17e hebben we met verwondering naar zijn verhalen geluisterd en heeft hij creatieve manieren met ons gedeeld om het geloof aan de jeugd over te brengen.
Tot slot wil ik nog even wijzen op het PGL kampeerweekend. Het weekend is inmiddels vastgelegd: 19-20-21 juni. Dus zet hem alvast in je agenda en zorg dat je het niet mist!
 
Namens de kerkenraad,
Marit van Stein (scriba)