• Nieuws Hervormde Gemeente

Bij de diensten in de Grote Kerk

De lentetijd is aangebroken, de blijde, bloeiende maand mei komt er aan! Te midden van de bonte kleuren van de bollenvelden rondom ons dorp staat de Grote Kerk centraal. Het middelpunt van Lisse, zo voelt het voor veel leden van onze kerk, hoop ik… Hieronder treft u de namen van de predikanten aan die in de komende weken in de Grote kerk zullen voorgaan.

We beginnen met de laatste zondag van april. Op 29 april om 10.00 uur hoopt bij ons voor te gaan Ds. R.A. Veen uit IJmuiden. Op diezelfde zondag, maar dan om 19.00 uur, komt Ds. Dirk van Duijvenbode uit Monster bij ons als gastpredikant. Een zeer graag geziene predikant die het evangelie toch wel op een heel bijzondere manier predikt. Benieuwd? Kom eens luisteren!

Dan op zondag 6 mei om 10.00 uur gaat bij ons voor de heer J. de Vries uit Urk. Ook hij is bij velen van ons heel bekend.

Daarna alweer een feestdag: Hemelvaartsdag op 10 mei. Proponent J. de Hek uit Utrecht komt ons op deze feestelijke dag vertellen hoe onze Heiland is weergekeerd naar zijn Vader. De dienst begint om 10.00 uur. Ook met Kerst is de heer de Hek bij ons voorgegaan, weet u het nog?

Tenslotte op 20 mei hopen we met elkaar het Pinksterfeest te vieren. Een bekende gastpredikant, Ds. N. Paap uit Vlaardingen, hoopt bij ons voor te gaan. Ook deze dienst vangt weer aan om 10.00 uur. Ook dit jaar wordt er medewerking verleend door een blazersensemble van het Christelijk Harmonieorkest Crescendo uit Sassenheim, twee trompetten en twee trombones zullen onze zang begeleiden. Wij hopen op een feestelijke Pinksterdienst, waarin wij gedenken hoe Jezus ons zijn Geest beloofde en ook heeft gegeven!

Het is nog niet bekend wanneer onze nieuwe predikant Ds. Mark van Pelt bij ons komt preken. Zodra deze datum vaststaat, hoort u het zo spoedig mogelijk van ons.

Dit waren weer de namen van de gastpredikheren voor de Grote Kerk. Laten we met elkaar een hechte gemeente vormen, die zelfs zonder herder één kudde blijft vormen. Gelukkig is er de Grote Goede herder, die over ons waakt.

Wij wensen elkaar goede, gezegende diensten toe!