• Publicaties

Publicaties

Digitale PGL-Nieuwsbrief

  • Verschijnt elke week op vrijdag per e-mail
  • Bevat actuele informatie

Het kerkblad "De Drieklank"

  • Verschijnt eenmaal per vier weken
  • Bevat informatie over de aanstaande kerkdiensten
  • Activiteiten die in de gemeente worden ontplooid
  • Mededelingen over lief en leed in de gemeente