• Publicaties

Publicaties

De Hervormde Gemeente te Lisse brengt de volgende twee publicaties uit:

Het kerkblad "De Drieklank"

  • Verschijnt eenmaal per vier weken
  • Informatie over de aanstaande kerkdiensten
  • Activiteiten die in de gemeente worden ontplooid
  • Mededelingen over lief en leed in de gemeente