Wetenswaardigheden

Huisavondmaal

In bijzondere gevallen van ziekte, ouderdom of invaliditeit, bestaat de mogelijkheid het Avondmaal thuis mee te vieren. U kunt zich daartoe in verbinding stellen met uw wijkpredikant of met één van de kerkenraadsleden.
 

Kerkdienst aan huis

Indien men door ziekte of om een andere reden de zondagse eredienst niet kan bijwonen, bestaat de mogelijkheid de kerkdienst mee te maken via een compact disc. Dit wordt verzorgd door de diaconie. Contactpersonen:
Grote Kerk: dhr. C.M. Haasnoot, tel: 0252-429489
Pauluskerk: dhr. G.D. van der Weijde, tel: 0252-414794

Kerktelefoon

Reeds jaren bestaat de mogelijkheid om thuis via de kerktelefoon de diensten in de kerk mee te beleven. Door middel van deze verbinding kunnen gemeenteleden die bijvoorbeeld door hun gezondheidstoestand of hoge leeftijd de kerkdienst niet meer kunnen bijwonen, toch in nauw contact met de kerk blijven. Ook dit wordt verzorgd door de diaconie.
Inlichtingen: dhr. J.A. Wesseling, tel: 0252-412943

Autodienst

Voor hen die bezwaarlijk zelf ter kerke kunnen gaan, staat de gelegenheid open om per auto van huis te worden gehaald.
Contactpersonen:
Grote Kerk: mw. A. de Kooker-den Butter, tel: 0252-411160
Pauluskerk: mw. W. Jensma-Beimers, tel: 0252-410253
 

De collecten

Jaarlijks wordt door de Algemene Kerkenraad, Diaconie en College van Kerkrentmeesters een plan vastgesteld voor de bestemming van de collecten in de erediensten. In het kerkblad staan deze per week vermeld.
Collectebonnen zijn in vellen van 20 stuks verkrijgbaar op het kerkelijk bureau:
- Groene bonnen van € 0,40 per stuk [€ 8,- per velletje]
- Gele bonnen van € 0,75 per stuk [€ 15,- per velletje]
- Blauwe bonnen van € 1,25 per stuk [€ 25,- per velletje].

Het gebruik van collectebonnen is niet alleen erg handig, maar u kunt hierdoor bovendien uw gift in de collectezak aftrekken van de inkomstenbelasting. Als u namelijk collectebonnen aanschaft dan krijgt u een bewijsstuk waarmee u de gift aan uw kerk kunt aantonen. Laat de kerk delen in uw financieel voordeel.

Organisten

Grote Kerk: dhr. H.J. van Voorst, tel:
Pauluskerk: mw. A.C. v.d. Ploeg, tel: 0255-512991

Bloemendienst

De bloemen uit de kerk worden wekelijks na de dienst bezorgd bij een gemeentelid, meestal naar aanleiding van een bijzondere vreugdevolle gebeurtenis, of ter bemoediging bij ziekte.
Contactpersonen:
Grote Kerk: mw. W. de Groot-Quarré, tel: 0252-412235
Pauluskerk: mw. W. Jensma-Beimers, tel: 0252-410253
   fam. J.D. Buitenhuis (bezorgdienst), tel: 0252-413272