Plaatselijke regeling

Deze plaatselijke regeling is vastgesteld, na de gemeente gekend en gehoord te hebben, door de algemene kerkenraad in zijn vergadering op 19 juni en is vanaf die datum van kracht.

Download: Plaatselijke regeling AK