Vrijwillige bijdrage

Jaarlijks wordt in januari de landelijke actie "Kerkbalans" gehouden. Deze actie wordt ondersteund door publiciteit via de landelijke media. De opbrengst van de actie is uitsluitend bestemd voor de plaatselijke gemeente. Alle leden van de Hervormde gemeente vanaf 18 jaar (geboorte-, doop- en belijdende leden) worden tijdens de actie persoonlijk benaderd.

NB: Het automatisch overmaken van toegezegde bedragen per bank of per giro betekent voor de kerkrentmeesters een besparing van tijd en kosten.