Gemeentegrenzen

In Christus is noch west noch oost,
in Hem noch zuid noch noord,
één broederschap rust in zijn troost,
één wereld in zijn woord. 


Zo luiden de wijze woorden van Gezang 308, vers 1.

De in 2022 nieuw gevormde Protestantse Gemeente te Lisse kent geen wijkindeling.

De buitengrens van onze kerkelijke gemeente valt grotendeels samen met de grens van de burgerlijke gemeente Lisse, maar Lisserbroek, gelegen in gemeente Haarlemmermeer, behoort ook tot onze kerkelijke gemeente.

Sectie-indeling

Aan iedere sectie zijn een ouderling en een of meerdere wijkbezoekers verbonden. Voor huis- en ziekenbezoek kan men zich wenden tot een van de predikanten of betreffende sectie-ouderling. De protestantse Gemeente Lisse kent de volgende secties:

 1. Berkhout
 2. Rustoord
 3. Meerenburgh
 4. De Blinkert
 5. Bomenbuurt
 6. Oranjebuurt-Noord
 7. Oranjebuurt-Zuid
 8. Centrum
 9. Centrum-Zuid
 10. Eikenhorst
 11. Lisserbroek
 12. Zeeheldenbuurt
 13. Bloemenbuurt
 14. Componisten- en Vogelbuurt
 15. Schildersbuurt
 16. Poelpolder-rond de flats
 17. Poelpolder-Zuidwest
 18. Poelpolder-Zuidoost 
 19. Buiten Lisse en Lisserbroek

Klik op de knop "Lees meer" voor de de sectie-indelingen

Lees meer