• Meditatie

Ik ben uw God

Sinds enige tijd houd ik me in de avonddiensten bezig met de Tien Geboden. Zo’n bekende tekst en toch verwonder ik me steeds over de parels die erin te ontdekken zijn. Het begint al bij de aankondiging van de Tien Geboden. God stelt zich als het ware voor: Ik ben de HEER, uw God. In dit korte zinnetje zegt God al zoveel over zichzelf. Wat Bonhoeffer hierover schrijft, wil ik u niet onthouden:

“Ik ben de HEER, uw God (Exodus 20:2).

‘Ik ben!’ Wat een genade, dat we mogen weten dat God niet in het donker blijft en zwijgt. ‘Ik ben!’ Zo spreekt hij die begin en einde in handen heeft, die er was voor de tijd en er na de tijd zal zijn, uit wiens handen alles voortkomt. ‘Ik ben!’ Zo spreekt God, de Schepper.

‘Ik ben de Heer!’ Zo spreekt God nogmaals. Hij heeft het in het begin gezegd en voor altijd. Daar gaat het om! Hij is de Heer over de heren die ons knechten, over leed, dood en zonde. Hij heeft die overwonnen. Hij leeft en roept ons toe als de opgestane en levende: ‘Ik ben de Heer!’ Jezus Christus is de Heer.

‘Ik ben de Heer, uw God!’ Ten derden male spreekt God zelf. Hij zegt: ‘Ik ben de Heer, uw God!’ De God, die er van het begin af aan was en die blijven zal, die hoort bij mij, die is mijn God. Dat wil zeggen: hij is met mij, bij mij, voor mij, in mij. God en mens zijn met elkaar verbonden. Zijn heerlijkheid hoort bij mij. God is niet ver weg, maar nabij. ‘Ik ben uw God!’ Zo spreekt God, de heilige Geest!”

Ds. Annelieke Warnar-van den Berg