• Meditatie

Ik zal er zijn 

Exodus 3:13-15

Bij de berg Sinaï wordt Mozes door God geroepen om terug te gaan naar Egypte. Veertig jaar al weer woont hij in Midian. Mozes moet aan zijn volk gaan vertellen, dat God hen zal gaan bevrijden.
Mozes staat niet te trappelen van ongeduld. Zouden zijn volksgenoten hem wel geloven? Zouden ze niet vragen namens welke God hij spreekt? Wie garandeerde hen dat deze Mozes niet namens een of andere Egyptische God sprak?

Trouwens, zouden ook de Joden zelf God nog wel kennen? Wat was de invloed van het schrikbewind van de farao's de laatste veertig jaar geweest?
Mozes blijkt in ieder geval de Naam van God niet te kennen. Zijn vraag aan God is, wat hij moet zeggen als ze naar de naam van de God van zijn voorouders vragen.
Dan maakt God Zijn naam bekend: "Ik ben de HERE".

JHWH staat er in het Hebreeuws. Een moeilijk te vertalen naam. Het betekent zoveel als: IK ZAL ER ZIJN of IK BEN DIE IK BEN. Een heel diepzinnige naam. Het volk mag op God rekenen: IK ZAL ER ZIJN. God is niet alleen een God van het verleden maar ook van het heden. Dát is de boodschap voor alle komende generaties.

In de Bijbel is er één boekje waarin de naam van God niet voorkomt. Het boekje Ester vertelt over het lot van de Joden in de Babylonische ballingschap. De grote wiskundige Blaise Pascal kwam pas midden in zijn leven tot de ontdekking wie God is. Niet de God van filosofen, maar de God van Abraham, Isaak en Jakob, de vader van Jezus Christus.
Ook in onze dagen zijn er velen voor wie de machtige Naam van God totaal onbekend is. Toch is de naam van God er één voor alle generaties. God wil er mee aangeroepen worden. Zo wil Hij ook nu bekend staan: als de God DIE ER ZAL ZIJN.

Je kunt op Hem rekenen.

IK ZAL ER ZIJN

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is 'Ik ben' en 'Ik zal er zijn'.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

'Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is 'Ik ben', en 'Ik zal er zijn'.

ds. Henk Reinders
met dank aan Arie van der Veer en Sela