• Meditatie

U Christus, Meester Timmerman

Na een periode van rust, recreatie en ontspanning start in deze maand september al het kerkenwerk weer op: startdienst, catechese, pastoraat, vorming en toerusting en vergaderwerk. Activiteiten om de activiteiten? Soms kun je dat gevoel wel krijgen en dan is het goed om ons door de Schrift te laten gezeggen dat we geroepen zijn om te bouwen aan het lichaam van Christus, ja dat wij zelf het lichaam van Christus zijn en ieder voor zijn/haar deel leden (1.Korintiërs 12: 12-31). En is het niet Jezus Christus zelf die zegt: ”Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.” en “Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel” (Matteüs 5:14-16). Een hoge roeping en een helder doel in al het kerkenwerk! Ook een uitdaging aan het adres van ons allemaal – jong en oud - om met inzet van onze gaven en met liefde ons steentje bij te dragen en een levend lidmaat te zijn. Dat dat soms even niet lukt, we onze roeping en het doel kwijt zijn, ons verliezen in het al te menselijke, illustreert het volgende verhaaltje:  

"Op een dag hielden de gereedschappen van de Timmerman een vergadering. De voorzitter was broeder Hamer. De vergadering had hem net duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kon opstap-pen, omdat hij teveel lawaai maakte. Hij zei daarop: "Als ik deze timmerwinkel verlaat, moet broeder Kleine Boor er ook uit; hij is van zo weinig belang, dat niemand hem zal missen." Daarop stond broeder Kleine Boor op en zei: "Goed, maar dan moet broeder Schroef ook vertrekken; je moet hem steeds maar ronddraaien, wil hij nog enige prestatie leveren. "Broeder Schroef zei toen: "Als je mij er uit wilt hebben, dan zal Broeder Schaaf er ook uit moeten; al zijn werk is zo oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt er aan." Waarop broeder Schaaf antwoordde: "Dan gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij neemt altijd iedereen de maat, alsof hij de enige is die gelijk heeft." Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over broeder Schuurpapier en zei: "Ik wil wel gaan, maar Schuurpapier is ruwer dan nodig is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op." Op het heetst van deze discussie kwam de Timmerman de winkel binnen om zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn schort voor en Hij ging naar de werkbank om een preekstoel te maken. Hij gebruikte de schroef, de kleine boor, het schuurpapier, de zaag, de hamer, en de schaaf en alle andere gereedschappen. Aan het einde van de dag, toen de preekstoel klaar was, stond broeder Zaag op en zei: "Broeders, ik zie dat God ons allemaal als Zijn werkers kan gebruiken."

Gelukkig, er is Eén die ons met elkaar weer op de goede toonhoogte kan brengen.

Gebed:
U Christus, Meester Timmerman
U die tot het uiterste ging
en met hout en spijkers,
ons bevrijding bracht
gebruik uw gereedschap
in de werkplaats van de wereld
opdat wij
die nog ruw en onaf op uw werkbank komen
daar gevormd mogen worden
tot de waarachtige schoonheid van Uw hand.
Wij vragen dit in Uw naam.
Amen.

ds. Henk Reinders, Pauluskerk