PGL-Kerkdiensten vanaf 2021

De ontwikkeling om te komen tot de nieuwe Protestantse Gemeente Lisse (PGL) duurt langer dan oorspronkelijk was bedoeld, en dat heeft de volgende oorzaken:
  1. De definitieve keuze voor hét PGL-kerkgebouw kon in eerste instantie niet gemaakt worden, omdat er nog teveel onduidelijk was. 

    Lees meer

PGL beleidsplan

De drie betrokken (wijk)kerkenraden hebben inmiddels een voorlopig beleidsplan vastgesteld voor de - per 1 januari 2020 - nieuw te vormen Protestantse Gemeente Lisse.  Zodra de fusie van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente (met wijken Oost en West) een feit is wordt dit voorlopige beleidsplan in de eerste PGL-kerkenraadsvergadering als definitief vastgesteld.

Klik hier voor het nieuwe PGL-beleidsplan 

Gemeenteberaad over het PGL-Beleidsplan

Op dinsdag 9 oktober jl. zijn we in een gemeenteberaad bij elkaar gekomen rondom het conceptbeleidsplan. U heeft een schets gekregen van de toekomstige gemeente, waarin wij bijvoorbeeld aangaven hoe wij diversiteit in de gemeente ruimte willen geven:

Lees meer