Informatie over de voortgang van het fusietraject

We hebben de zomerperiode bijna achter de rug en dat betekende dat de Stuurgroep in deze periode in een iets lagere versnelling te werk ging, maar het werk heeft niet stilgelegen.
 
Er waren 2 hoofdpunten die de afgelopen periode aan de orde kwamen:
  • ‘De Gebouwkeuze’. Omdat de gebouwkeuze de gemoederen zeer bezig houdt, gelet op de brieven en andersoortige reacties heeft de Stuurgroep nader overlegd met de werkgroep Gebouwen. De werkgroep is gevraagd de financiën met betrekking tot de plannen die er nu liggen voor de Grote kerk en de Pauluskerk nogmaals kritisch te bespreken met de architect. Tevens is besproken dat mogelijk een onafhankelijk (calculatie)bureau de cijfers nog zal beoordelen. Om de voortgang er in te houden zal vervolgens contact gezocht worden met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om zicht te krijgen op de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn om de Grote Kerk aan te passen aan de nieuwe wensen (waaronder o.a. het verwijderen van een ruim aantal banken). Ook zal hierover contact gelegd worden met de burgerlijke gemeente Lisse.
  • ‘Het wenkend perspectief’. Dit tweede punt hangt deels samen met het eerste. De Stuurgroep heeft de indruk dat door de discussies en emoties die samenhangen met de keuze van het kerkgebouw, de drie wijken (West, Oost en Gereformeerd) onvoldoende bezig zijn met wat ons staat te wachten na de fusie: het wenkend perspectief van een nieuwe gemeente. De drie gemeenten/wijken zijn met elkaar op reis. Zoals Mozes het volk Israël mee op reis nam naar het beloofde land, zo zijn wij met elkaar op reis gegaan. Om de gemeenteleden nog intensiever bij deze reis te betrekken is de stuurgroep voornemens activiteiten te organiseren die ons kunnen enthousiasmeren en ondersteunen in het proces om, als de fusie een feit is, tot één sprankelende en inspirerende gemeente te komen. Zodra er concrete plannen zijn zult u per omgaande hierover van de Stuurgroep horen.
 
Enige tijd geleden is besloten de startdienst van 15 september niet te laten doorgaan als gezamenlijke dienst. Mogelijk is dit niet overal voldoende gecommuniceerd, vandaar dat we deze mededeling toevoegen. Wel zullen de drie voorgangers voor die zondag het onderwerp voor de preek gezamenlijk afstemmen. Elders in deze Drieklank treft u hierover nadere informatie. Achtergrond om de startzondag niet in september te laten doorgaan is dat een feestelijke startdienst van de fusiegemeente gepland stond voor begin januari 2020. Het lijkt er nu op dat we die datum in januari niet gaan halen. Zodra de Stuurgroep de planning voor de nieuwe fusiedatum gereed heeft, hoort u hierover.
 
De Stuurgroep