Gemeenteberaad over het vormen van een PGL

Na afloop van een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk op 12-11-2017, werd er in De Proeverij een gemeenteberaad gehouden. Deze informatieve bijeenkomst, georganiseerd door de Stuurgroep PGL, stond onder leiding van kerkelijk adviseur Hildegard Faber. 

Hier een kort verslag van deze bijeenkomst:

Wat er tot nu toe gebeurd is:
Een paar jaar geleden is er zowel bij de Hervormde Gemeente als de Gereformeerde Kerk in de kerkenraden een proces geweest over de vraag wie de gemeente is en waar ze naar toe gaat. Beide gemeentes werden door verschillende mensen begeleid en hebben dit proces apart doorlopen, maar toen ze daarna de uitkomsten met elkaar vergeleken, bleek dat beide processen veel overeenkomsten hadden. Ze spraken elkaar hierover aan en keken elkaar daarbij eens diep in de ogen waarna de volgende gedachten naar voren kwamen: Misschien kunnen we samen het visioen van verlangen om de Heer te dienen versterken en groter maken! Misschien kunnen we onze kwaliteiten samen inzetten in dit visioen van verlangen. Verlangen om samen met elkaar door te gaan, verlangen om elkaar (beter) te leren kennen en naar elkaar te groeien. 

Nadat de visies en missies in de kerkenraden benoemd en vergeleken waren, is er een start gemaakt en een stuurgroep evenwichtig samengesteld uit de verschillende wijken en kerken. Er werden veel overeenkomsten gezien en dat is mooi, want dat maakt het proces makkelijker. Daarnaast was men zich ook bewust van verschillen, welke door traditie gegroeid zijn. Deze verschillen werden echter niet als een hindernis ervaren, maar als een uitdaging. Vervolgens is er vanuit de beide, pas ontwikkelde, missies en visie een missie en visie voor de nieuwe gemeente samengesteld.

Als basis staan in het hele proces om naar elkaar toe te groeien de kernwoorden: nieuwsgierigheid, respect en trots. Trost op wie je bent. Nieuwsgierig naar de ander en respectvol naar elkaar.

In de gemeenteberaden in januari en februari was er een voorzichtige verkenning van de vraag: kunnen wij verenigen in een nieuwe gemeente PGL, waarin wij met de drie huidige wijkgemeenten doorgaan, zodat er duidelijke verschillen kunnen zijn? Op dezelfde avond werd ook nog genoemd hoe het zou zijn als er twee wijkgemeenten zouden zijn. De voorzichtigheid van de stuurgroep werd echter ingehaald door een meerderheid van de gemeenteleden. Zij gaven namelijk aan, dat zij liever voor één gemeente, met één kerkgebouw wilde gaan, zonder aparte wijken, maar met ruimte voor diversiteit van beleven.

Deze nieuwe ontwikkeling werd door de stuurgroep doorgesproken. Daarna werden de resultaten van de onderzoeksopdracht teruggegeven aan de kerkenraden.

De twee wijkkerkenraden van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerkenraad hebben in juni daartoe één keer gezamenlijk vergaderd om elkaar (beter) te leren kennen en de grote lijnen van het proces door te spreken. De kerkenraden hebben vervolgens de nieuwe opdracht aan de stuurgroep gegeven om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van één gemeente en één kerkgebouw, met ruimte voor diversiteit in beleving. 

Dit onderzoek is gestart als 'een proeverij', een 'zoektocht'. De blik is gericht op de toekomst: hoe kunnen we één gemeente met elkaar worden onder één dak?

We hoorden in de kerkdienst over de een rode draad van verlangen naar een plek om de Heer te dienen. Numeri 13 vertelde over de verkenning van het beloofde land door de twaalf verspieders. Zo zou je nu ongeveer de verkenningen van de stuurgroep en de werkgroepen kunnen zien. Biedt wat zij tegenkomen een aanlokkelijk perspectief om de tenten op te breken en op weg te gaan? Of is de visie 2020 een droom waaruit we op een gegeven moment weer gedesoriënteerd wakker worden? Laten we bij alles wat er op onze weg komt – hoop, verlangen, zorg en angst – gericht blijven op het hart van het kerk-zijn: de eredienst voor onze God en de gebeden en gaven voor de wereld waarin wij leven. 

Verkennen door beleid te maken. Groepjes mensen, gemeenteleden en ambtsdragers, uit de twee Hervormde wijken en de Gereformeerde Kerk denken inmiddels na over de thema’s: jeugd, ontmoeten/pastoraat, dienen/diaconaat, missionair/pr, gebouwen&vermogen, vieren/kerkdiensten, leren/vorming en toerusting. Hoe willen we met elkaar een nieuwe gemeente starten? Wat betekent dat voor de toekomstige keuzes? 

Wat we in de komende maanden gaan doen:
Er zullen een aantal keer gemeenteberaden georganiseerd worden om belangrijke thema's te bespreken. In ieder geval komen er bijeenkomsten over het avondmaal en over de keuze voor een van de gebouwen. Thema’s waarin gemeenteleden van gedachten kunnen wisselen, niet altijd omdat zij er zo verschillend in staan, maar wel omdat ieder lid belangrijk is en meegenomen moet worden in de ontwikkelingen.

Verder zal de stuurgroep de voortgang van het proces regelmatig terugkoppelen naar de gemeenten. Waar staan we nu en wat is er nu nodig? Soms zal dit in een bijeenkomst gedaan worden, soms via de kerkbladen of via de website van PKN Lisse.

Op deze manier volgen we het hele kerkordelijke proces tot samenvoeging en vereniging. Uiteindelijk, als de 'leeuwen en beren' in dit proces toch geen 'leeuwen en beren' blijken te zijn, en een mooie gezamenlijke toekomst mogelijk is, volgt er nog een civielrechtelijk proces, waarna er uiteindelijk één gemeente kan zijn. Een gemeente waarin het verlangen om de Heer te dienen goed vorm gegeven kan worden.

Als u vragen over of tips voor het te lopen proces heeft, kunt u altijd een van de stuurgroepleden aanspreken. Dit zijn Amy Bongers, Astrid van Leeuwen-De Regt, Arie Breure, Bas Landweer, Frans Wassenaar en Benno Kooij (vz). Ook kunt u een e-mail sturen naar Rick Hul, de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Alle binnengekomen vragen en tips worden op een later moment gepubliceerd inclusief de antwoorden.

Klik hier voor de tijdens de bijeenkomst van 12-11 verstrekte informatie