Gemeenteberaad over het PGL-Beleidsplan

Op dinsdag 9 oktober jl. zijn we in een gemeenteberaad bij elkaar gekomen rondom het conceptbeleidsplan. U heeft een schets gekregen van de toekomstige gemeente, waarin wij bijvoorbeeld aangaven hoe wij diversiteit in de gemeente ruimte willen geven:

We willen op de meeste zondagen 2 kerkdiensten organiseren, soms ook 3, zodat er keuzemogelijkheden zijn. Daarnaast willen we ook een rijk gevarieerd programma voor vorming en toerusting gaan aanbieden, waarin u wat te kiezen heeft. De kerkenraadsleden waren die avond luisterend aanwezig, om u zoveel mogelijk te horen.

Het conceptbeleidsplan is inmiddels ter beoordeling en becommentariƫring naar de (wijk)kerkenraden gegaan. Vermoedelijk eind 2018 wordt er uiteindelijk een voorlopig beleidsplan vastgesteld voor de toekomstige Protestantse Gemeente Lisse (PGL). Pas op de eerste kerkenraadsvergadering van de nieuwe PGL zal het voorlopige beleidsplan definitief vastgesteld worden.

De stuurgroep gaat zich ondertussen bezighouden met de plaatselijke regeling. Dat is een document dat iedere gemeente heeft. Hierin staan o.a. afspraken over: hoe verlopen de verkiezingen bij ons, hoeveel mensen zitten er in onze kerkenraad en de diverse commissies, enzovoort. De keuzes die wij daarin kunnen maken vallen binnen de kaders van onze kerkorde. Ook wordt in onze plaatselijke regeling geschreven hoe wij over het zegenen van alternatieve relaties denken en wie er toegang hebben tot het avondmaal.

De werkgroep gebouwen gaat door met het onderzoek rondom de gebouwen. U heeft daarover al een korte update mogen ontvangen in het gemeenteberaad rondom het conceptbeleidsplan. We wachten vol spanning af wat er uit dit onderzoek zal komen.

De colleges van kerkrentmeesters hebben aangegeven, dat zij ook gaan nadenken over toekomstige keuzes. Bijvoorbeeld hoe gaat het met de ledenregistratie; Hoe gaat het met het archief?; Hoe gaan we op financieel gebied werken?; enzovoort.

De colleges van diakenen hebben al samen beleid en daarin keuzes voor de toekomst gemaakt. Diaconale uitwisseling rondom financiƫle zaken zal de komende tijd ook nog aan bod gaan komen.

We hopen dat u met deze update voldoende informatie over het proces heeft gekregen. Als u hierover vragen heeft, kunt u ons uiteraard altijd aanspreken.

De stuurgroep.