Gezamenlijke crèche en kindernevendienst per 1-1-2020  

Met het oog op het ‘samen kerken’ wordt de leiding van de crèche en de kindernevendienst van de drie huidige (wijk)gemeenten per 1-1-2020 samengevoegd.

De crèche en de kindernevendienst zijn vanaf die datum iedere zondagmorgen beschikbaar in de tweede dienst van 11.00 uur. De kindernevendienst werkt met twee leeftijdsgroepen: onderbouw (groep 1-4 van de basisschool) en bovenbouw (groep 5-8 van de basisschool).
 
Er is met de samenwerking overigens al een start gemaakt door de huidige adventstijd in alle drie kerken te vieren met hetzelfde project. Dit project komt uit de methode Bible Basics van het Nederlands Bijbelgenootschap. De kindernevendienst blijft daarna gebruik maken van deze methode. 

Namens de commissie praktische ondersteuning PGL diensten,
Astrid van Leeuwen